Prof. dr hab. Marcus Köhler (Drezno): Zabytkowe ogrody jako polsko-niemieckie dziedzictwo kultury

Wykład

wto. 25.09.2018 | 18:00
Warszawa

W cyklu „Wykłady wtorkowe"

We współpracy z Ambasadą Niemiec w Warszawie

Z punktu widzenia historyka ogrodów i nauczyciela akademickiego będzie mowa o tym, jakie historyczne obiekty w postaci ogrodów należą do polsko-niemieckiego dziedzictwa kultury i jakie są sposoby traktowana tej spuścizny w dalszej perspektywie. Należy przy tym zadbać o ochronę danego zespołu jako zabytku, a jednocześnie umożliwić ich bieżące wykorzystywania. Wachlarz tych projektów rozciąga się od ogrodów Petera Josepha Lennégo po projekt współczesny, realizowany przez Politechnikę Drezdeńską wraz z tamtejszym Muzeum Kraszewskiego. Prezentację uzupełnia projekt, który ma być w przyszłości realizowany razem z polskimi partnerami w Książu.

---------------------

Marcus Köhler jest od 2014 roku profesorem historii architektury krajobrazu i konserwacji zabytków ogrodowych na Uniwersytecie Drezdeńskim.

Po studiach historii sztuki, publicystyki, germanistyki i pedagogiki na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim i Uniwersytecie Technicznym w Berlinie obronił w 1997 r. na tej pierwszej uczelni pracę doktorską o Johannie Buschu, handlarzu roślin i nadwornym ogrodniku carycy Katarzyny II. W latach 1996–1998 był pracownikiem naukowym Instytutu Planowania Zieleni i Architektury Ogrodowej Uniwersytetu w Hanowerze, a w latach 1998–2014 profesorem w Szkole Wyższej w Neubrandenburgu.

Jest autorem publikacji poświęconych historii ogrodów, ostatnio – wraz z Christophem Haase – książki Die Gärten Peter Joseph Lennés im heutigen Polen. Eine Spurensuche jenseits von Oder und Neisse, Wettin-Löbejün 2016. Ponadto publikuje na ogólne tematy z zakresu historii sztuki i architektury, a spod jego pióra wyszło również wiele ważnych ekspertyz dotyczących obiektów zainteresowania historii sztuki.

W ramach cyklu Wykłady wtorkowe

02
cze
Konferencja
Leisure History(ies): The Significance of Summer in the Biography
Czytaj więcej