Prof. dr hab. Walter Pohl (Wiedeń): Wędrówka Ludów w Europie środkowo-wschodniej - stare problemy i nowe badania naukowe?

Wykład

wto. 13.12.2022 | 18:00
Warszawa

Badania naukowe dotyczące wędrówki ludów są od dawna związane z narodowymi uzurpacjami i ocenami politycznymi. Sprawą sporną jest w znacznym stopniu rola poszczególnych ludów i skala wędrówek. Współczesne badania przyniosły w tej mierze pewne postępy. Wykład skupi się przede wszystkim na zróżnicowanej ocenie procesów etnicznych oraz motywów i skutków migracji. Przy tej okazji zostaną również szczegółowo omówione możliwości i problemy interpretacji danych genetycznych. Dogodną perspektywę daje trwający obecnie interdyscyplinarny projekt Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) HistoGenes, poświęcony badaniu dziejów ludności Kotliny Panońskiej i regionów sąsiednich od V do IX wieku. 

Walter Pohl był do początku 2022 roku profesorem historii średniowiecza i nauk pomocniczych historii na Uniwersytecie Wiedeńskim oraz dyrektorem Instytutu Badań nad Średniowieczem Austriackiej Akademii Nauk. Do jego obszarów badawczych należą dzieje późnej starożytności i wczesnego średniowiecza, epoka wędrówki ludów i przeobrażenie świata rzymskiego, powstawanie tożsamości i wspólnot oraz historia Włoch i ludów stepowych. Obecnie kieruje ERC Synergy Grant HistoGenes.

ulotka

01
lut
Kolokwium
Mindaugas Klovas (Institute of Lithuanian History, Vilnius): The Treasury of Vilnius City in the 15th-18th Centuries
Czytaj więcej