Dr Marek Prawda (Frankfurt nad Odrą, Warszawa): 50 lat rozszerzenia Unii Europejskiej

Wykład

śro. 18.10.2023 | 18:00
Warszawa

50-lecie pierwszego rozszerzenia ówczesnych Wspólnot Europejskich skłania do refleksji nad różnymi wizjami integracji europejskiej w państwach członkowskich. Od samego początku zagrożeniem dla jedności Europy są głosy populistyczne i ruchy eurosceptyczne, które w ostatnich latach rosną w siłę we wszystkich krajach, w tym w Polsce.

Jubileusz jest doskonałą okazją do dyskusji na temat dynamiki procesów integracji europejskiej, kierunków rozwoju UE i problemów, z którymi borykają się poszczególne państwa. W tym kontekście warto przyjrzeć się oczekiwaniom Polek i Polaków wobec Unii Europejskiej przed akcesją, wyrażanych jeszcze w trakcie kampanii referendalnej, a weryfikacją wyobrażeń już w trakcie funkcjonowania jako pełnoprawny członek UE.

Marek Prawda – ambasador Polski w Niemczech w latach 2006–2012, po misji w Berlinie Stały Przedstawiciel RP przy UE w Brukseli (2012–2016) i dyrektor Przedstawicielstwa KE w Warszawie (2016–2021), od 2022 roku wykładowca na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz w Collegium Civitas w Warszawie

Wykład odbędzie się w ramach warsztatów "(De)Constructing Europe".

Program wykładów DE

Program wykładów PL

09
sty
Wykład
Prof. Maren Röger, Vincent Hoyer, M. A. (Leipzig): Postcarding People(s). Postcard Production in Eastern Europe around 1900 between Politics and Economy
Czytaj więcej