Łukasz Krzyżanowski: Życie codzienne i relacje władzy na polskiej wsi podczas okupacji niemieckiej i Zagłady

Kolloquium

Mi. 25.05.2022 | 11:00 Uhr
Dr. Łukasz Krzyżanowski
Warschau

Polnischsprachiges Kolloquium

25
Mai
Kolloquium
Łukasz Krzyżanowski: Życie codzienne i relacje władzy na polskiej wsi podczas okupacji niemieckiej i Zagłady
Mehr lesen