Mikola Volkau (The National Academy of Sciences of Belarus): Szlaki rozwoju. Kształtowanie się sieci drogowej w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVII Iw. oraz jej wpływ na ewolucję gospodarki i społeczeństwa

Kolloquium

Mi. 11.03.2020 | 11:00 Uhr
Warschau

Szlaki rozwoju. Kształtowanie się sieci drogowej w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVII Iw. oraz jej wpływ na ewolucję gospodarki i społeczeństwa

19
Feb
Kolloquium
Patryk Michał Ryczkowski (Göttingen): Zur Pragmatik der poetischen Heiligkeitskonstruktion von Jozafat Kuncewicz im Kontext der Kirchenunion von Brest (1596)
Mehr lesen