Oleksandra Krushynska: Becoming Austrian? The Problem of Socio-Political Transformations in Galicia During First Decades of Habsburg Rule (1772-1815)

Kolloquium

Mi. 08.06.2022 | 11:00 Uhr
Warschau

Englischsprachiges Kolloquium

25
Mai
Kolloquium
Łukasz Krzyżanowski: Życie codzienne i relacje władzy na polskiej wsi podczas okupacji niemieckiej i Zagłady
Mehr lesen