(Od)budowa Ukrainy. Oczekiwania i perspektywy kulturowo-historyczne

Podiumsdiskussion

Di. 25.04.2023 | 18:00 Uhr
Dr. Beata Jurkowicz
Kinga Wołoszyn-Kowanda
Prof. Dr. Ruth Leiserowitz
Warschau

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zapraszają 25 kwietnia 2023 roku o godzinie 18: 00 na finisaż wystawy „Raport z oblężonego Miasta Czernihowa”

w siedzibie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, al. Niepodległości 128, 02-554 Warszawa, budynek C.

Część I

Powitanie

dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH w Warszawie – prorektor ds. nauki

prof. Miloš Řezník – dyrektor Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie

 

Część II

Prezentacja raportu p.t. „Plan odbudowy i integracji europejskiej Ukrainy” przygotowanego przez Studenckie Koło Naukowe SGH w Warszawie „Odbudowa Ukrainy” pod kierunkiem dr. Jakuba Karnowskiego – studentka Metod Ilościowych w Ekonomii w  Szkole Głównej Handlowej w Warszawie - Olena Vol

Część III

Debata

(Od)budowa Ukrainy. Oczekiwania i perspektywy kulturowo-historyczne.

Moderacja:

prof. Ruth Leiserowitz – wicedyrektor Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie

Podczas debaty omówiony zostanie zakres zniszczeń kulturowych i historycznych w Ukrainie. Dyskusja będzie próbą odpowiedzi na pytania: w jakim stopniu tak długo oczekiwany pokój stwarza państwu ukraińskiemu możliwości kulturowej i historycznej rekonstrukcji. Jakie są perspektywy i oczekiwania? Czy istnieją pomysły aby przeprojektować czy też zrekonstruować kraj? W historii Europy jest dużo przykładów odbudowy ze zniszczeń wojennych.

W trakcie spotkania dr Anastazja Bożenko przedstawi – w oparciu o dane Ministerstwa Kultury Ukrainy – informacje o stratach dziedzictwa kulturalnego. W debacie zostaną omówione problemy, związane z oszacowywaniem zniszczeń, a także działania administracji lokalnej i aktywistów społecznych na tym polu. W drugiej części dr Alena Bagro zaprezentuje przykłady zabytków zniszczonych podczas wojny rosyjsko-ukraińskiej: omówi ich znaczenie przed rosyjską agresją i w przyszłości. Dr Justyna Napiórkowska przedstawi ideę Nowego Europejskiego Bauhausu. Yuliia Metalnikova z Koła Naukowego wprowadzi uczestników w tematykę zielonej transformacji Ukrainy.

Panelistki:

dr Olena Bagro – do jej obszaru zainteresowań badawczych należą: pogranicza militarne Europy Środkowo-Wschodniej, historia budownictwa infrastruktury wojskowej, historia oblężeń i obrony. Od 1 kwietnia 2022 r. stypendystka NIH w Warszawie w ramach projektu Stacja Badawcza Ukraina.

dr Anastazja Bożenko – starszy wykładowca na Wydziale Ukrainoznawstwa Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego im. W. N. Karazina. Obecnie realizuje projekt badawczy poświęcony socjalistycznym miastom ChTZ i Nowej Huty. Od 1 kwietnia 2022 r. stypendystka NIH w Warszawie w ramach projektu Stacja Badawcza Ukraina.

dr Justyna Napiórkowska – europeistka, ekspertka Team Europe. Prowadzi blog „O sztuce”. Dyrektor artystyczna w Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej w Warszawie i Brukseli.

Yuliia Metalnikova – studentka Globalnego Biznesu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, uczestniczka projektu Studenckiego Koło Naukowego SGH „Odbudowa Ukrainy”

Ulotka

Plakat

 

28
Aug
Ausstellung
Eröffnung der Fotoausstellung „Bericht aus der belagerten Stadt Tschernihiw“ in Schwerin
Mehr lesen