Kolloquien

Iryna Hnidyk (Ukraine): Europa Środkowo-Wschodnia w ramach koncepcji jedności europejskiej w wizji św. Jana Pawła II (ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Ukrainy)
Mi. 30.11.2022 | 11:45 Uhr
Warschau
Mehr lesen
Andrii Smyrnov (Ukraine): Kościół prawosławny na ziemiach polskich w latach 1939-1944
Mi. 16.11.2022 | 11:00 Uhr
Warschau
Mehr lesen
Tetiana Kovalenko (Ukraine): Polacy jako „wrogowie ludu“ - operacja polska NKWD 1937-1938 (przykład Charkowa)
Mi. 09.11.2022 | 11:00 Uhr
Warschau
Mehr lesen
Ruth Leiserowitz (DHI Warschau): Vom Auftrag, ein Museum zu konzipieren. Das Jüdische Museum in Kaliningrad
Mi. 02.11.2022 | 11:00 Uhr
Warschau
Mehr lesen
Olga Gaidai (Ukraine): Wkład dowódców i lekarzy pochodzenia niemieckiego w zwalczanie epidemii dżumy na ukraińskich ziemiach Rzeczypospolitej u schyłku XVIІІ wieku
Mi. 26.10.2022 | 11:00 Uhr
Warschau
Mehr lesen
Albina Semianchuk (Grodno, Belarus): Europeizacja Wielkiego Księstwa Litewskiego w epoce Jagiellonów (XV-XVÍ w.)
Mi. 19.10.2022 | 11:00 Uhr
Warschau
Mehr lesen
Julia Kizyma (Ukraine): History of Germany in the Work of Arthur Kampf
Mi. 12.10.2022 | 11:00 Uhr
Warschau
Mehr lesen
Irina Skubii (Queen's University, Kingston, Canada): Speaking Objects of Survival: Materiality of the Soviet Famines in Ukraine
Mi. 05.10.2022 | 11:00 Uhr
Warschau
Mehr lesen
Olga Barvinok (Ukraine): The magnate period of the Tyshkevych count family on the Right Bank of the 18-19. centuries in Polish an Ukrainian historiography
Mi. 21.09.2022 | 11:00 Uhr
Warschau
Mehr lesen
Svitlana Luparenko (Ukraine): The Activities of Public Societies in Eastern Europe (the middle of the 19th century - the middle of the 20th century)
Mi. 14.09.2022 | 11:00 Uhr
Warschau
Mehr lesen
Anna Olenenko: Zaporizhzhia NKVD Labor Camp for Polish Prisoners of War (1939-1940): Prosopographic Portrait
Mi. 29.06.2022 | 11:00 Uhr
Warschau
Mehr lesen
Oleksandra Krushynska: Becoming Austrian? The Problem of Socio-Political Transformations in Galicia During First Decades of Habsburg Rule (1772-1815)
Mi. 08.06.2022 | 11:00 Uhr
Warschau
Mehr lesen
Oliver Zajac: The forgotten and/or forgiven past: Austria, Prussia and Russia towards efforts to return from the Great Polish Emigration
Mi. 01.06.2022 | 10:15 Uhr
Warschau
Mehr lesen
Łukasz Krzyżanowski: Życie codzienne i relacje władzy na polskiej wsi podczas okupacji niemieckiej i Zagłady
Mi. 25.05.2022 | 11:00 Uhr
Dr. Łukasz Krzyżanowski
Warschau
Mehr lesen
Nicola Camilleri: Die Heimat schützen. Eine Sozial- und Kulturgeschichte der Schützenvereine im Deutschen Kaiserreich
Mi. 18.05.2022 | 11:00 Uhr
Warschau
Mehr lesen
07
Dez
Kolloquium
Volodymyr Pylypenko (Ukraine): Publicystyka polska o Kozakach w II pol. XVII wieku: nowe państwo kozackie vs rebelia.
Mehr lesen