Łukasz Krzyżanowski: Życie codzienne i relacje władzy na polskiej wsi podczas okupacji niemieckiej i Zagłady

Kolloquium

Mi. 25.05.2022 | 11:00 Uhr
Dr. Łukasz Krzyżanowski
Warschau

Polnischsprachiges Kolloquium

01
Feb
Kolloquium
Mindaugas Klovas (Institute of Lithuanian History, Vilnius): The Treasury of Vilnius City in the 15th-18th Centuries
Mehr lesen