Prof. Ewa Grabska (Kraków): Komputer a kreatywność w projetowaniu

Vortrag

Do. 14.10.2021 | 18:00 Uhr
Warschau

Wir laden herzlich zur ponischsprachigen Veranstaltung ein. Der Vortrag findet im Rahmen der Deutsch-Polnischen Wissenschaftlichen Begegnungen statt und wird gemeinsam mit der deutschen Botschaft in Warschau, dem Deutschen Akademischen Auslandsdienst und der Societas Humboldtiana organisiert.

Aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation möchten wir Sie darauf hinweisen, dass nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung steht - daher bitten wir Sie, sich unter folgender E-Mail-Adresse anzumelden: wiss-10@wars.diplo.de 

Alle Gäste des DHI Warschau bitten wir, am Eingang einen gültigen Impfnachweis gegen Covid-19 bzw. ein negatives Testergebnis oder Nachweis über Genesung vorzulegen.

Często spotykamy się z twórczym myśleniem i poszukiwaniem kreatywnych rozwiązań. Tak zwane sztuki kreatywne obejmują kompozycje muzyczne, malarstwo, rzeźbę, architekturę oraz różne inne formy projektów. Istotą kreatywności jest tworzenie czegoś oryginalnego lub nowatorskiego, czego doświadczą inni poza kreatorem. Obecnie systemy komputerowe wspomagające kreatywność stanowią jedno z największych wyzwań podejmowanych w metodologii projektowania wspomaganego komputerowo.

Przez kreatywność obliczeniową (ang. computational creativity) będziemy rozumieć wykorzystanie komputerów do generowania wyników, które można by uznać za kreatywne, jeśli byłyby wytwarzane wyłącznie przez człowieka. Koncepcja kreatywności obliczeniowej odnosi się nie tylko sztuki, ale również do innowacyjnych teorii naukowych, modeli matematycznych i projektów inżynierskich.
Kreatywne projektowanie polega na poszerzeniu przestrzeni możliwych projektów o nową wiedzę. Odbywa się to w wyniku takich mechanizmów kreatywnego projektowania, jak na przykład emergencja, analogia i kreatywna ewolucja. Mechanizmy te są również przedmiotem badań nad percepcją wizualną. Nowe przedstawienie postrzegania w sposób dynamiczny, pomaga zrozumieć rolę percepcji wizualnej w procesie kreatywnego projektowania.

W dobie Internetu projektanci szukają wizualnych narzędzi poznawczych, które zainspirowałyby ich do kreatywnych działań. Na wykładzie przedstawiony będzie przykład narzędzia komputerowego do wspomagania kreatywności projektanta w procesie stylizacji obiektów architektonicznych zgodnie z jego preferencjami estetycznymi.

Celem wykładu jest dostarczenie podstaw zrozumienia roli kreatywności obliczeniowej w twórczej fazie projektowania wizualnego.

20
Okt
Kolloquium
Anne Seidel: Literarische Repräsentationen der Stadt im Ausnahmezustand. Urbaner Raum und städtische Praxis in Literatur über die Belagerung von Sarajevo, die Blockade von Leningrad und den Warschauer Aufstand
Mehr lesen