Przestrzenie wykluczenia. Frankfurcki antropogeograf wygłosił wykład w Litewskiej Bibliotece Narodowej

8 października 2018 roku filia NIH w Wilnie zorganizowała w ramach warsztatu „Laboratories of Modernity” publiczny wykład prof. Bernda Beliny z Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie nad Menem o przestrzennych praktykach wykluczenia społecznego. Uczony wprowadził w nim rozróżnienie między przestrzeniami prywatnymi i publicznymi i wyjaśnił, jak ta granica się coraz bardziej zaciera choćby w przypadku centrów handlowych. Krytykując umyślne wykluczanie określonych kategorii ludzi z przestrzeni publicznych przez ich aktywną kryminalizację, Belina wskazał na przykłady ze Stanów Zjednoczonych, ale również z Frankfurtu nad Menem. Podczas dyskusji niektórzy spośród ponad 80 uczestników podchwycili jego tezy i zastosowali je do litewskiej stolicy. Okazało się przy tym, że wprawdzie tu również występują procesy, które można opisywać jako gentryfikację, ale prawie całkowicie brakuje publicznej dyskusji o wykluczaniu całych grup poprzez ich kryminalizację.

15
lis
Dyskusja panelowa
Nauki historyczne w dialogu: jak się robi historię? Public history między dyskursem specjalistów, polityką a popularnym przekazem
Czytaj więcej