Zmarła prof. Michaela Marek, członkini Rady Naukowej NIH

Z wielkim smutkiem dowiedzieliśmy się, że odeszła członkini naszej Rady Naukowej Michaela Marek, profesor historii sztuki Europy Wschodniej na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Śmierć nagle przerwała jej aktywną działalność naukową.

Michaela Marek z wielkim zaangażowaniem poświęcała się badaniom, pracy dydaktycznej i publikacjom na temat historii sztuki zogniskowanej na Europie Środkowo-Wschodniej i Wschodniej. W licznych publikacjach zajmowała się kontaktami kulturalnymi między Niemcami, Czechami i Słowakami oraz imponującą paletą innych tematów. Zespół Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie był dumny z pozyskania jej jako członkini Rady Naukowej, a w związku z otwarciem filii w Pradze planował jeszcze wiele przedsięwzięć z jej udziałem.

Fot. Barbara Herrenkind

23
paź
Dyskusja panelowa
Pogranicze jako wizja i doświadczenie Dyskusja o dziejach pogranicza niemiecko-czeskiego po 1948 rok
Czytaj więcej