Łukasz Krzyżanowski: Życie codzienne i relacje władzy na polskiej wsi podczas okupacji niemieckiej i Zagłady

Kolloquium

Wed. 25.05.2022 | 11:00 o' clock
Dr. Łukasz Krzyżanowski
Warschau

Polnischsprachiges Kolloquium

22
Apr
Conference
Workshop „Infrastructures of Memory. Actants of Globalisation and their Impact on German and Polish Memory Culture”
Read more