Łukasz Krzyżanowski: Życie codzienne i relacje władzy na polskiej wsi podczas okupacji niemieckiej i Zagłady

Kolloquium

Mi. 25.05.2022 | 11:00 Uhr
Dr. Łukasz Krzyżanowski
Warschau

Polnischsprachiges Kolloquium

01
Feb
Ausstellung Podiumsdiskussion
Ausstellung: Bericht aus der belagerten Stadt Tschernihiw
Mehr lesen