Workshop: Zmiana perspektywy: Białoruś jako przestrzeń wymiany

Warsztaty poświęcone nowej koncepcji historii Białorusi
Warszawa, 22–23.11.2021

Na początku XXI wieku wielu wybitnych historyków białoruskich znalazło się na emigracji. Zaistniała sytuacja dała impuls do zmiany postrzegania historii, a współpraca z kolegami z Litwy, Polski i Niemiec stworzyła możliwości nowej konceptualizacji historii białoruskiej. Tytułową zmianę perspektywy rozumiemy dwojako: historycy utworzą między-narodowe, dwuosobowe zespoły w ramach których wspólnie będą analizowali wybrane aspekty historii Wielkiego Księstwa Litewskiego, Rzeczypospolitej, Imperium Rosyjskiego, Związku Radzieckiego oraz niezależnej Republiki Białorusi, wykorzystując różnorodne optyki. Z drugiej strony chcielibyśmy zadać wspólnie pytania o zmianę perspektywy oraz wymianę w przeszłości.

Programm

04
Apr
Exhibition
Bilder des Krieges: Fotoausstellung „Bericht aus der belagerten Stadt Tschernihiw“ in Jena
Read more