Artykuły z konferencji Zostać czy wyjechać? Żydzi w pierwszych latach po Holokauście To stay or go? Jews in Europe in the immediate aftermath of the Holocaust.

W opublikowanym właśnie numerze 2 Kwartalnika Historii Żydów/Jewish History Quarterly, Niemiecki Instytut Historyczny przedstawia rezultaty zorganizowanej wspólnie z Żydowskim Instytutem Historycznym oraz Nordost-Institut Lüneburg konferencji noszącej tytuł Zostać czy wyjechać? Żydzi w pierwszych latach po Holokauście To stay or go? Jews in Europe in the immediate aftermath of the Holocaust.

Konferencja przeprowadzona była w dwóch częściach, w roku 2011 oraz 2012  i dotyczyła warunków życia, perspektyw i szans na przyszłość Żydów w Europie w okresie bezpośrednio po wojnie. Wobec wymiaru Holokaustu, powojennych zawirowań politycznych, utrzymującej się atmosfery antysemickiej i powtarzającej się brutalnej przemocy skierowanej przeciwko Żydom, wielu z tych, którzy przeżyli wojnę zadawało sobie pytanie, czy powrócić do swojej ojczyzny sprzed wojny i rozpocząć życie od nowa, czy też wyemigrować z Europy. Czy powiodła się próba odbudowy żydowskiego życia, żydowskich instytucji i żydowskiej kultury? Jakie polityczne, religijne i socjalne czynniki miały na to stymulujący wpływ, które z nich przeszkadzały? Były to główne kwestie omówione na konferencji. Wyniki tej dyskusji zostały właśnie opublikowane.
Część główna publikacji zawiera wyłącznie wystąpienia na konferencji. Te trzy rozdziały zawierające łącznie osiemnaście artykułów w języku polskim i angielskim opatrzone zostały wprowadzeniem organizatorek oraz pisemną wersją obu keynote speeches. Rozdział The Jewish Communities after the Holocaust zawiera artykuły dotyczące sytuacji Żydów w Polsce, Francji i Wiedniu, artykuł poświęcony próbom żydowskich aktorów określenia kulturowej spuścizny według etnicznych, zamiast terytorialnych kryteriów, jak również artykuł o ideologicznym stanowisku inteligencji ortodoksyjnej wobec kwestii Zostać czy wyjechać? Artykuły zawarte w rozdziale Attitudes of the political Establishment and Civil Society towards the Jews zajmują się stosunkami Żydów i Polaków (w Polsce lub w obozach dla uchodźców), francuską polityką odnośnie migracji Żydów przez Francję, polityką Szwajcarii wobec ocalałych z Holokaustu, sytuacji niemieckojęzycznych Żydów w Polsce i Czechosłowacji po 1945 r. oraz kwestii majątków żydowskich, jako problemu żydowskiego. Rozdział Early forms of Holocaust Documentation, Research and Commemoration zawiera prace Michała Borwicza i Genii Silkes, artykuł dotyczący żydowskiej histografii Holokaustu oraz prekursorski artykuł odnoszący się do świadectw Holokaustu, w którym teoretyczna koncepcja anegdoty Joela Finemana przedstawiona jest jako instrumentarium analizy źródłowej.

22
kwi
Konferencja
Warsztaty „Infrastructures of Memory. Actants of Globalisation and their Impact on German and Polish Memory Culture”
Czytaj więcej