Blogi naukowe


Członkinie zespołu badawczego „Funkcjonalność historii w późnej nowoczesności“ opublikowały na portalu zeitgeschichte online zbiór studiów pt. „Verordnete Geschichte? Zur Dominanz nationalistischer Narrative in Polen” (Historiografia zadekretowana? O dominacji nacjonalistycznych narracji w Polsce“). Zawiera on wprowadzenie redaktorek Magdaleny Saryusz-Wolskiej, Sabiny Stach i Katrin Stoll pod tym samym tytułem oraz artykuły Karola Franczaka, Magdaleny Nowickiej, Piotra Foreckiego i Magdaleny Saryusz-Wolskiej:
http://www.zeitgeschichte-online.de/thema/verordnete-geschichte

Pracowniczka naukowa NIH w Warszawie Magdalena Saryusz-Wolska opublikowała artykuł nt. polskich debat wokół wielokrotnie nagradzanego filmu „Ida“ Pawła Pawlikowskiego w rubryce „Polityka historyczna w Polsce“ fachowego portalu zeitgeschichte-online.de:
http://www.zeitgeschichte-online.de/film/geschichtspolitik-polen

Dostęp do tematyki  „Polskie reakcje na niemiecki film telewizyjny 'Nasze matki, nasi ojcowie'“, opracowanej przez byłą pracowniczkę naukową NIH Maren Röger:
http://www.zeitgeschichte-online.de/thema/polnische-reaktionen-auf-unsere-muetter-unsere-vaeter


Dostęp do blogu naukowego „Zdjęcia z albumu rodzinnego“, na którym zastępczyni dyrektora NIH w Warszawie, Ruth Leiserowitz, analizuje zdjęcia prywatne jako źródło historii wschodnioeuropejskiej okresu 1944-1960:
http://privphotos.hypotheses.org/

Finansowany przez UE projekt „Marrying Cultures“, w którym uczestniczy NIH w Warszawie, zajmuje się badaniem, w oparciu o różne studia przypadków, transferu kulturowego, który miał miejsce w całej Europie poprzez małżeństwa dynastyczne. Badaniu podlegają teksty, przedmioty, muzyka i architektura jako powiązane artykulacje owego transferu:
http://www.marryingcultures.eu/

23
maj
Dyskusja panelowa Prezentacja książki
NIH w Warszawie na Targach Książki w Warszawie (stoisko C5)
Czytaj dalej