dr Olga Gontarska

Pracownik naukowy

+48 22 525 83 48
gontarska@dhi.waw.pl


Nota biograficzna

Olga Gontarska urodzona w 1982 r. w Warszawie jest absolwentką Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w 2006 r. obroniła pracę magisterską pod tytułem „Artysta awangardowy wobec władzy w bolszewickiej Rosji na przykładzie A. Rodczenki, W. Meyerholda i Je. Zamiatina“. W 2007 roku ukończyła również studia podyplomowe na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na Uniwersytecie Warszawskim. Studia doktoranckie rozpoczęła w 2015 roku w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk im. Tadeusza Manteuffla. Rozprawę doktorską zatytułowaną „Wyobrażenia na temat historii w ukraińskich filmach fabularnych po 1991r.” obroniła z wyróżnieniem w 2021 roku. W latach 2007-2019 pracowała jako menadżer w mediach, koordynatorka projektów o tematyce społecznej i historycznej w NGO a także jako dziennikarka. Od 2015 roku jako historyczka współpracowała z Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung e.V., Columbia University, University of Melbourne, Muzeum Historii Polski i Ośrodkiem „Brama Grodzka” - Teatr NN. W latach 2016, 2017 i 2018 odbyła krótkoterminowe staże badawcze w Instytucie Historii Ukraińskiej Akademii Nauk. W latach 2020-2021 na Uniwersytecie Warszawskim była odpowiedzialna za współpracę z uczelniami w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Funduszem Wyszehradzkim i Narodową Agencją Wymiany Akademickiej. Od czerwca 2021 jest pracowniczką naukową w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie.


Zainteresowania badawcze

Jest zaangażowana w projekt pt. „(De)Constructing Europe – EU-Scepticism in European Integration History” (projekt BMBF)

Inne zainteresowania badawcze:

Historia transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej
Eurosceptycyzm
Pamięć kulturowa, kultura historyczna i wyobrażenia na temat historii
Historia najnowsza Ukrainy
Film jako źródło historyczne


Publikacje

Eurosceptic Narratives from Below: Workshop at the Scuola Normale Superiore (Florence), 2 December 2021“, in: (DE)CONSTRUCTING EUROPE BLOG. URL: https://europeresist.hypotheses.org/305, 23 grudnia.

Between historical politics and practice. Ukrainian struggle with the Past. The National Museum of the History of Ukraine in the Second World War case study, in> „Institute of National Remembrance Review”, (1) 2019, S. 265-281.

Searching for inclusive history: Crimean Tatars in Ukrainian films, in> „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, vol. 53 special issue (2018). S. 199-215.

Друга світова війна в Україні: кінематографічна розповідь про минуле, фільм як історичне джерело [WWII in Ukraine: cinema depicing the past, movies as historical sources], „Каразінські Читання (історичні науки). Тези доповідей 71-ї Міжнародної конференції молодих учених”, Харків 2018, S. 124-126.

Історичне кіно в дослідженнях пам'яті в Україні часів трансформації [Historical cinema as a source for memory studies of Ukrainian transformation period], Історичні і політологічні дослідження. Спеціальний випуск: доповіді на міжнародній науково-практичній конференції «Трансформації історичної памяті», red. N. Temirowa, Вінниця 2018, S. 97-102.

Identity and boundaries in Baltic Sea Region, in> „Baltic Worlds”, Oct. 2016, Vol. IX:3, S. 81.11
maj
Wystawa
Wystawa fotograficzna: Raport z oblężonego Miasta Czernihowa w OKF w Warszawie
Czytaj więcej