dr Olga Gontarska

Pracownik naukowy

+48 22 525 83 48
gontarska@dhi.waw.pl


Nota biograficzna

Olga Gontarska jest absolwentką Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w 2006 r. obroniła pracę magisterską pod tytułem „Artysta awangardowy wobec władzy w bolszewickiej Rosji na przykładzie A. Rodczenki, W. Meyerholda i Je. Zamiatina“. W 2007 roku ukończyła również studia podyplomowe na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na Uniwersytecie Warszawskim. Studia doktoranckie rozpoczęła w 2015 roku w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk im. Tadeusza Manteuffla. Rozprawę doktorską zatytułowaną „Wyobrażenia na temat historii w ukraińskich filmach fabularnych po 1991r.” obroniła z wyróżnieniem w 2021 roku. W latach 2007-2019 pracowała jako menadżer w mediach, koordynatorka projektów o tematyce społecznej i historycznej w NGO a także jako dziennikarka. Od 2015 roku jako historyczka współpracowała z Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung e.V., Columbia University, University of Melbourne, Muzeum Historii Polski i Ośrodkiem „Brama Grodzka” - Teatr NN. W latach 2016, 2017 i 2018 odbyła krótkoterminowe staże badawcze w Instytucie Historii Ukraińskiej Akademii Nauk. W latach 2020-2021 na Uniwersytecie Warszawskim była odpowiedzialna za współpracę z uczelniami w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Funduszem Wyszehradzkim i Narodową Agencją Wymiany Akademickiej. Od czerwca 2021 jest pracowniczką naukową w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie.


Zainteresowania badawcze

Jest zaangażowana w projekt pt. „(De)Constructing Europe – EU-Scepticism in European Integration History” (projekt BMBF)

Inne zainteresowania badawcze:

  • Historia Europy Środkowej i Wschodniej po 1989/1991r.
  • Historia najnowsza Ukrainy
  • Kinematografia ukraińska po 1991 roku - badania produkcyjne
  • Eurosceptycyzm

Publikacje

Artykuły w czasopismach (wybrane)

Challenges of archiving contemporary Ukrainian cultural heritage (film production as a case study), „Australian and New Zealand Journal of European Studies” Special Issue („Independence. Archive. Prognosis. Ukraine in 1991-2021 and Beyond”) Vol. 14 No. 4 (2022), s. 4-13.

Єдиний наратив про минуле європи – виклик та небезпеки [Wspólna narracja o przeszłości Europy - wyzwania i zagrożenia], w: Nadia Temirowa (red.): Трансформації історичної пам’яті: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції [Przemiany pamięci historycznej: Materiały z III Międzynarodowej Konferencji Naukowej], Winnica 2022, s. 94–97.

Between the Great Patriotic War and the Second World War: the image of the war in Ukrainian feature films after 1991, „Institute of National Remembrance Review” 3 (2021-2022), s. 273–285, DOI: 10.48261/INRR210309

Between the Politics of History and Practice: Ukrainian Struggles with the Past. The Example of the Permanent Exhibition of the National Museum of the History of Ukraine in the Second World War, „Institute of National Remembrance Review”, (1) 2019, S. 265-281, DOI: 10.48261/INRR190108

Searching for inclusive history: Crimean Tatars in Ukrainian films, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, vol. 53 special issue (2018), s. 199-215, DOI 10.12775/SDR.2018.3.08

Історичне кіно в дослідженнях пам'яті в Україні часів трансформації [Kino historyczne jako źródło do badań nad pamięcią okresu ukraińskiej transformacji], w: Nadia Temirowa (red.), „Історичні і політологічні дослідження. Спеціальний випуск: доповіді на міжнародній науково-практичній конференції «Трансформації історичної памяті»", Winnica 2018, s. 97-102.

Rozdziały w pracach zbiorowych 

Films without a viewer: Ukrainian filmmakers and memory of the neoliberal turn in the post-Soviet space, in: Veronika Pehe, Joanna Wawrzyniak (red.), Remembering the Neoliberal Turn. Economic Change and Collective Memory in Eastern Europe after 1989, London et al: Routledge 2024 (razem z Veroniką Pehe), s. 247-263.

Teksty popularnonaukowe i publikacje online (wybór)

Discussing European identity in Transylvania, (DE)CONSTRUCTING EUROPE BLOG. URL: https://europeresist.hypotheses.org/889.

Eurosceptic Narratives from Below: Workshop at the Scuola Normale Superiore (Florence), (DE)CONSTRUCTING EUROPE BLOG. URL: https://europeresist.hypotheses.org/305.

Identity and boundaries in Baltic Sea Region, „Baltic Worlds”, Oct. 2016, Vol. IX:3, s. 81.

23
maj
Dyskusja panelowa Prezentacja książki
NIH w Warszawie na Targach Książki w Warszawie (stoisko C5)
Czytaj dalej