Poland: Transnational Histories


Wspólnie z Instytutem Historii PAN od 2022 r. wydajemy anglojęzyczną serię "Poland: Transnational Histories" w wydawnictwie Routledge. Prezentuje ona innowacyjne badania nad mobilnością i konsekwencjami licznych zmian granic, charakterystycznymi dla polskiej historii. Jednocześnie jest osadzona w szerszych dziejach spoza Polski. Nasze rozumienie "historii transnarodowych" jest zorientowane na takie koncepcje jak: nowe historie imperialne oraz historie translokalne lub globalne i wykracza poza bilateralne koncepcje historii relacyjnej lub histoire croisée. Celem serii jest przedstawienie splotów historycznych, obejmujących różne grupy etniczne, religie, kultury i klasy społeczne.

Zapraszamy do składania propozycji publikacji opartych na różnorodnych źródłach (tekstowych, wizualnych, kartograficznych itp.), które można przypisać do następujących obszarów tematycznych:

  • historie migracji społecznych i przestrzennych,
  • historie transferów kulturowych i intelektualnych,
  • historie zmian społecznych i gospodarczych,
  • historie interakcji etnicznych, językowych lub religijnych,
  • historie zmian środowiskowych i naturalnych (zwłaszcza historie pogranicza)

Seria została zainicjowana przez NIH w Warszawie i Instytut Historii PAN. Redaktorami są Miloš Řezník (NIH w Warszawie), Magdalena Saryusz-Wolska (NIH w Warszawie), Maciej Górny (IH PAN), Maciej Janowski (IH PAN), Catherine Gousseff (CNRS Paryż) i Keely Stauter-Halsted (University of Illinois Chicago). 

Więcej informacji w języku angielskim: https://www.routledge.com/Poland-Transnational-Histories/book-series/POLSKA

Kontakt i propozycje publikacji: wienert@dhi.waw.pl

__________

Bd. 1: Alexej Lochmatow: Public Knowledge in Cold War PolandScholarly Battles and the Clash of Virtues, 1945–1956

Bd. 2: Raluca Goleșteanu-Jacobs: Habsburg Galicia and the Romanian KingdomSociocultural Development, 1866–1914

28
sie
Wystawa
Eröffnung der Fotoausstellung „Bericht aus der belagerten Stadt Tschernihiw“ in Schwerin
Czytaj dalej