Profil Biblioteki

Biblioteka Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie jest biblioteką prezencyjną, posiadającą w swych zbiorach ok. 83.000 tomów i ponad 300 abonowanych na bieżąco czasopism. Jej zadaniem jest zapewnienie literatury, niezbędnej do badań prowadzonych w Instytucie. W porównaniu do dużych warszawskich naukowych bibliotek historycznych, biblioteka Niemieckiego Instytutu Historycznego spełnia rolę komplementarną. W ramach swej misji, obejmującej historię Niemiec i Polski oraz dzieje stosunków polsko-niemieckich, kładzie nacisk na fachową literaturę zachodnią oraz na tematykę dotyczącą realizowanych w Instytucie projektów badawczych.
Mając na uwadze to założenie, biblioteka zbiera teksty źródłowe i literaturę specjalistyczną, które umożliwiają pracownikom naukowym Instytutu, naukowcom, którzy pracują w Instytucie jako visiting fellow i stypendystom oraz historykom polskim prowadzenie innowacyjnych badań nad historią Polski, terenów niemieckojęzycznych oraz stosunków polsko-niemieckich zarówno w kontekście Europy Środkowo-Wschodniej, jak i całej Europy. Chronologicznie zasoby Biblioteki sięgają od wczesnego średniowiecza aż po czasy współczesne. Pod względem geograficznym obejmują obszary i kraje niemieckojęzyczne oraz Polskę w jej granicach historycznych danej epoki, z uwzględnieniem historii narodów, które niegdyś wchodziły w skład Rzeczpospolitej Obojga Narodów oraz byłych niemieckich terenów wschodnich.

Systematyka Biblioteki znajduje się tutaj.

Roszczenie sobie prawa do aktywnego uczestnictwa w międzynarodowych debatach dotyczących współczesnych nauk historycznych, kulturalno-naukowych, interdyscyplinarnych i otwartych, łączy się z wymogiem oferowania publikacji dot. historii Europy, inspirujących pod względem metodologicznym i merytorycznym.

Zaopatrywanie czytelników w elektroniczne publikacje naukowe i udostępnianie baz danych stanowi coraz bardziej istotną część zadań Biblioteki.

Chętnie przyjmujemy propozycje nabycia książek.

23
maj
Dyskusja panelowa Prezentacja książki
NIH w Warszawie na Targach Książki w Warszawie (stoisko C5)
Czytaj dalej