Serie wydawnicze NIH w Warszawie


Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie publikuje w czterech seriach książkowych zarówno własne, jak i obce wyniki badań oraz edycje źródłowe dotyczące historii Polski i dziejów polsko-niemieckich. Ponadto wydaje ważne od strony metodologii, ugruntowane merytorycznie polskie i niemieckie opracowania naukowe dotyczące niemieckiej i polskiej historii, w tłumaczeniu na język polski lub niemiecki.

NIH przyjmuje propozycje wydania prac od osób trzecich. Oferty te należy kierować do:

prof. dr hab. Miloš Řezník
Deutsches Historisches Institut
Pałac Karnickich
Aleje Ujazdowskie 39
PL-00-540 Warszawa
Tel.: +48-22-5258300
Fax: +48-22-5258337
dhi(at)dhi.waw.pl

W przypadku publikacji w ramach serii wydawniczych NIH w Warszawie należy uwzględnić właściwe wytyczne redakcyjne.

27
wrz
Kolokwium
Vladimir Levin (Jerusalem): How Jewish Historians Constructed Fortress Synagogues
Czytaj więcej