dr des. Izabela Paszko

Pracownik naukowy

+ 48 22 525 83 00
paszko@dhi.waw.pl


Nota biograficzna

Dr Izabela Paszko jest absolwentką Instytutu Etnologii i Antropolgii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie w 2016 obroniła pracę magisterską na temat mitologizacji przestrzeni Trójkąta Trzech Cesarzy na kartach pocztowych z XIX i początku XX wieku. W 2016 roku ukończyła również studia podyplomowe “Akademia Dziedzictwa” organizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Międzynarodowe Centrum Kultury. W latach 2020-2023 była doktorantką na Uniwersytecie Ludwika i Maksymiliana w Monachium. Obrona doktorska miała miejsce w listopadzie 2023. W latach 2020-2023 pracowała jako pracownik naukowy w Instytucie Historii Współczesnej Monachium-Berlin w Monachium przy projekcie INFOCOM. Od sierpnia 2023 roku przewodniczka w Centrum Dokumentacji Narodowego Socjalizmu w Monachium. Od stycznia 2024 roku jest pracowniczką naukową (post doc) w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie.


Zainteresowania badawcze

  • historia regionalna I przygraniczna
  • muzealnictwo I wystawiennictwo
  • antropologia codzienności
  • historia społeczna
  • polityka pamięci

 


Publikacje

Artykuły naukowe

Wybrane aspekty gospodarowania poindustrialnym dziedzictwem. Współczesne konteksty i rozwiązania, in: Marek Świdrak, Michał Wiśniewsk (Hg.): "Akademia Dziedzictwa 2014-2020. Przegląd problemów badawczych z zakresu zarządzania i ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce", Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2023, 403-423.

Amateur Occupation-period Songs in the Context of Informal Communication in the Dąbrowa Basin: A New Research Perspective, in: Knut Holtsträter (Hrsg.) Lied und populäre Kultur / Song and Popular Culture, Jahrbuch des Zentrums für Populäre Kultur und Musik, 67. Jahrgang – 2022, 195-220.

Blogbeitrag “Doing History in Public”, Private Rumours as a Public Sphere in Nazi-Occupied Poland https://doinghistoryinpublic.org/2022/10/04/private-rumours-as-a-public-sphere-under-nazi-occupied-poland/

Z Archiwum Instytutu Zachodniego, nr 31/2021: „Aktion Saybusch w obiektywie Józefa Macikowskiego”, https://www.iz.poznan.pl/publikacje/z-archiwum-instytutu-zachodniego/z-archiwum-instytutu-zachodniego-nr-31-2021-aktion-saybusch-w-obiektywie-jozefa-macikowskiego

Biuletyn Instytutu Zachodniego, nr 25(480), 2021: Badania nad życiem codziennym pod okupacją w trakcie II wojny światowej: rekonesans badawczy, https://www.iz.poznan.pl/publikacje/biuletyn-instytutu-zachodniego/biz-nr-25480-badania-nad-zyciem-codziennym-pod-okupacja-w-trakcie-ii-wojny-swiatowej-sans-badawczy

Lieder aus der Zeit der Amateurbeschäftigung im Kontext der informellen Kommunikation in Zagłębie Dąbrowskie - eine neue Forschungsperspektive (auf Polnisch), Rocznik Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” 2021, tom 9, 19-45.

Blogbeitrag, Transformations-Blog, The Sleep of Reason Produces … Rumours, 2021.

Er ist Fahrrad gefahren - er ist Rad gefahren - problematische Beziehungen zwischen Schlesien und Zagłębie, in: „Barbarzyńca“ nr. 1 (22) 2016/2017, auf Polnisch, 2020, URL: http://www.barbarzynca.org/archiwum?issue=1507

Moderne Augengeschichten: Das 20. Jahrhundert denkt über den Sichtsinn und seine Folgen nach, in: „Szok Kulturowy“ 2015, auf Polnisch, URL: https://etnologia.uj.edu.pl/documents/11497829/529c0ff6-89de-419f-bce9-72acadece124


14
cze
Konferencja
Warsztaty: Masowe groby ofiar Zagłady
Czytaj dalej