Nota biograficzna

Europeistka, niemcoznawczyni, edukatorka. Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Rozprawę doktorską zatytułowaną „Niemieckie dobra kultury pozostałe w Polsce. Znaczenie dla stosunków polsko-niemieckich” obroniła w Instytucie Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończyła również Podyplomowe Studia Edytorskie w Polskiej Akademii Nauk oraz studia podyplomowe „Efektywna komunikacja w biznesie” w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej. W 2011 r. otrzymała Stypendium Roberta Schumana w Parlamencie Europejskim. W Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji współtworzyła Elektroniczną platformę na rzecz uczenia się dorosłych w Europie (EPALE) oraz promowała program Erasmus+. Ekspertka Team Europe przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce. 


Zainteresowania badawcze

  • pojednanie polsko-niemieckie
  • zwrot dóbr kultury w stosunkach polsko-niemieckich
  • soft power państw niemieckiego obszaru językowego
  • Rola Niemiec w Unii Europejskiej
  • przemysł kreatywny w Unii Europejskiej
  • historia integracji europejskiej
  • eurosceptycyzm i Brexit
  • Instytucje Unii Europejskiej 

Publikacje

Edukacja europejska w polskiej szkole: https://ec.europa.eu/poland/news/200522_education_pl (wspólnie z dr Elżbietą Mach).

The Role of the Non-Governmental Organizations in the Process of Polish-German Reconciliation, w: O. Barbasiewicz (red.), Postwar Reconciliation in Central Europe and East Asia. The case of Polish-German and Korean-Japanese relations (1945–2015), Peter Lang GmbH, Berlin 2018, s. 53–78. 

Traktat o Dobrym Sąsiedztwie i Przyjaznej Współpracy a zwrot dóbr kultury w stosunkach polsko-niemieckich, w: K. Gładkowski, E. Gładkowska, T. Gajowniczek (red. Naukowa), Stosunki polsko-niemieckie w ćwierćwiecze od podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie: kultura, oświata, gospodarka, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2018, s. 23–33. 

Znaczenie soft power w polityce zagranicznej państw neutralnych. Przypadek Szwajcarii, „Studia Politica Germanica” 2(7) 2017, s. 283–296.

Znaczenie soft power w polityce zagranicznej państw neutralnych. Przypadek Austrii, „Studia Politica Germanica” 2(7) 2017, s. 267–282.

Rola soft power w polityce zagranicznej Niemiec, „Studia Politica Germanica” 2(5) 2016, s. 99–112.

The Collection of the Prussian State Library. Polish, German or European Cultural Heritage?, w: K. Ziemer (red.), Memory and politics of cultural heritage in Poland and Germany, UKSW, Warszawa 2015, s. 117–130.

Zbiory Pruskiej Biblioteki Państwowej. Polskie, niemieckie czy europejskie dziedzictwo kultury?, w: K. Ziemer (red.), Pamięć i polityka wobec dziedzictwa kulturowego w Polsce i w Niemczech, UKSW, Warszawa 2015, s. 117–130.  

Aparat cenzury w PRL. Działalność Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, w: W. Łysiak (red.), Oblicza utopii, obłudy i zakłamania, Wydawnictwo Eco, Poznań 2013, s. 277–284.

(De)Constructing Europe Blog: europeresist.hypotheses.org


Stanowiska naukowe, członkostwa, wyróżnienia

  • Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich
  • Institute for Cultural Democracy

30
lis
Konferencja
Preußen und sein Osten im Kaiserreich. Neue Forschungsperspektiven
Czytaj więcej