Pojedyncze publikacje


Oprócz publikacji w ramach serii wydawniczych NIH, wyniki badań naukowych Instytutu wydawane są w formie pojedynczych publikacji.

Histories of Prostitution in Central, East Central and South Eastern Europe, Sonja Dolinsek und Magdalena Saryusz-Wolska (Red.), FOKUS, Tom 11, Brill 2023, ISBN: 978-3-506-79047-7; E-Book: ISBN: 978-3-657-79047-0.

Rzecz niepospolita. Przedmiot jako symbol statusu, władzy i funkcji, Monika Saczyńska-Vercamer, Ewa Wółkiewicz (Redakcja), Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2023, ISBN 978-83-66463-75-2, str. 246.

Katarzyna Wolniak, Oblicza przymusu. Polacy na robotach w Berlinie 1939-1945, recenzent prof. dr hab. Robert Traba, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2023, ISBN 978-83-227-9690-0, str. 416.

Christian Domnitz, Zwrot ku Europie. Transformacje sfery publicznej w realnym socjalizmie 1975-1989, tłumaczenie: Adam Peszke i Jerzy Kałążny, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2022, ISBN 978-83-235-5258-1, 424 str.

Annika Wienert, Aleksandra Paradowska (Hrsg.): Niels Gutschow: Obsesja porządku. Niemieccy architekci planują w okupowanej Polsce 1939–1945, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2021, ISBN 978-83-235-5263-5.

Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, Sabine Jagodzinski, Miloš Řezník (Wyd.), Adel im Grenzraum. Transkulturelle Verflechtungen im Preußenland vom 18. bis zum 20. Jahrhundert, PETER LANG Verlag, Berlin 2021, 293 str., ISBN 978-3-631-85020-6

Sabine Jagodzinski, W namiotach wezyrskich. Komemoracja wojen tureckich w kulturze szlacheckiej,  ISBN 978-66104-52-5, publikacja Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2020, 433 str.

Aleksandra Kmak-Pamirska, Centrum - Peryferia - Naród. Uwarunkowania w Polsce i w Niemczech w XIX i na początku XX wieku, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020, ISBN 978-83-235-4327-5, str. 391.

Astrid Erll, Kultura pamięci. Wprowadzenie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego: Warszawa 2018, str. 320, ISBN 978-83-235-3409-9.

Yaman Kouli, Dolny Śląsk 1936-1956. Szybki rozwój i nieudana odbudowa. Wpływ wiedzy na produkcję przemysłową, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, seria Biblioteka Humanisty, Warszawa 2018, ISBN 978-83-235-3395-5.

Martina LÖW, Socjologia przestrzeni, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018, ISBN 978-83-235-3324-5.

Miloš Řezník, Magdalena Saryusz-Wolska, Sabine Stach, Katrin Stoll (red.), Historia w kulturze ponowoczesnej. Koncepcje – metody – perspektywy badawcze, Universitas, Krakòw 2017, ISBN 97883-242-3037-2.

Peter Oliver Loew, My niewidzialni. Historia Polaków w Niemczech, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017, ISBN 978-83-235-2816-6.

Ruth Leiserowitz, Heldenhafte Zeiten. Die polnischen Erinnerungen an die Revolutions- und Napoleonischen Kriege 1815-1945, Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn 2017, ISBN 978-3-506-78605-0.

Susanne Kimmig-Völkner, Eva Pluhařová-Grigienė und Kai Wenzel (red.), Gestaltungsräume. Studien zur Kunstgeschichte in Mittel- und Ostmitteleuropa, Festschrift zu Ehren von Prof. Dr. Michaela Marek, Verlag Schnell & Steiner GmbH, Regensburg 2017, ISBN 978-3-7954-3078-8.

Ewa Wółkiewicz, Monika Saczyńska, Marcin Pauk (red.): Habitus facit hominem. Społeczne funkcje ubioru w średniowieczu i w epoce nowożytnej, Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa 2016, ISBN 978-83-63760-87-8.

Norbert Elias: Esej o czasie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, ISBN 978-83-235-2420-5.

Malte Rolf: Rządy imperialne w Kraju Nadwiślańskim. Królestwo Polskie i cesarstwo rosyjskie (1864–1915), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, ISBN 978-83-235-2572-1.

Sébastien Rossignol, Anna Adamska (red.): Urkundenformeln im Kontext. Formen der Schriftkultur im Ostmitteleuropa des Mittelalters (13.–14. Jahrhundert), Böhlau Verlag, Wien 2016, ISBN 978-3-205-20285-1.

Miloš Řezník: Neuorientierung einer Elite. Aristokratie, Ständewesen und Loyalität in Galizien (1772–1795), P. Lang Verlag, Frankfurt am Main 2016, ISBN 978-3-631-67193-1.

Eduard Mühle: Historia Wrocławia, przeł. Joanna Janicka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016, ISBN 978-83-01-18613-5.

Almut Bues, Zbigniew Krysiewicz: Royal Marriages of Princes ans Princesses in Poland and Lithuania, c. 1500–1800. Companion Guide, German Historical Institute, Warsaw 2016.

Stefan Lehr: Pewna prawie zapomniana „akcja na Wschodzie“Niemieccy archiwiści w Generalnym Gubernatorstwie i Komisariacie Rzeszy Ukraina, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2015, ISBN 978-83-64806-04-9.

Marcin Starzyński: Das mittelalterliche Krakau.Der Stadtrat im Herrschaftsgefüge der polnischen Metropole [Städteforschung, Reihe A: Darstellungen, t. 92]. Böhlau Verlag, Köln [i in.] 2015, ISBN 978-3-412-22382-3.

Jacek Zygmunt Sawicki, współpraca Jochen Böhler: Kariera SS-Oberscharführera Hermanna Baltruschata 1939–1943. Album fotograficzny funkcjonariusza Einsatzgruppe i Geheime Staatspolizei na ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy, Instytut Pamięci Narodowej, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, Warszawa 2014, ISBN 978-83-7629-724-8.

Od Traktatu Kaliskiego do Pokoju Oliwskiego. Polsko-krzyżacko-pruskie stosunki dyplomatyczne w latach 1343–1660, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2014, ISBN 978-83-7181-891-2.Polen im Mittelalter. Ein Verzeichnis der seit 1990 auf Deutsch, Englisch und Französisch publizierten Arbeiten der polnischen Mediävistik, zestawiony przez Eduarda Mühle we współpracy z Anną Laskowską, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana“, Kraków 2014, ISBN 978-83-61033-76-9.

Praca przymusowa w czasie I wojny światowej. Niemiecka polityka sterowania siłą roboczą w okupowanym Królestwie Polskim i na Litwie w latach 1914–1918, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.

Breslau und Krakau im Hoch- und Spätmittelalter. Stadtgestalt – Wohnraum – Lebensstil, wyd. przez Eduarda Mühle, Böhlau Verlag, Köln – Weimar  – Wien 2014.

Die Chronik der Polen des Magisters Vincentius / Magistri Vincentii Chronica Polonorum, przetłumaczona, opatrzona wstępem i wydana przez Eduarda Mühle [Ausgewählte Quellen zur Geschichte des Mittelalters, Freiherr-vom-Stein-Gedächtnisausgabe, t. 48], Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2014.

Die Berichte der Einsatzgruppen aus Polen 1939, wyd. przez Stephana Lehnstaedta i Jochena Böhlera, Metropol Verlag, Berlin 2013.

Monarchische und adlige Sakralstiftungen im mittelalterlichen Polen, red. Eduard Mühle, Akademie Verlag, Berlin 2013.

Przezwyciężanie konfliktów i ustanawianie pokoju w średniowieczu, red. Roman Czaja, Eduard Mühle, Andrzej Radzimiński, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012.

Akulturacja/asymilacja na pograniczach kulturowych Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku. Sąsiedztwo polsko-niemieckie, t. 2, red. Robert Traba, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2012.

Samotrzeć, w kompanii czy z orszakiem? Społeczne aspekty podróżowania w średniowieczu i w czasach nowożytnych, Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa 2012.

Andrea Löw: Getto łódzkie / Litzmannstadt Getto. Warunki życia i sposoby przetrwania, Wydawnictwo Uniwersytety Łódzkiego, Łódź 2012.

Ludność żydowska w Warszawie w latach 1939–1943. Życie –Walka – Zagłada, Edycja źródłowa opracowana przez Józefa Kazimierskiego, przy współpracy Jana Grabowskiego, Marty Jaszczyńskiej, Danuty Skorwider, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2012.

Rechtsgründungen im mittelalterlichen Polen, red. Eduard Mühle [Städteforschung. Veröffentlichungen des Instituts für vergleichende Städtegeschichte, Reihe A: Darstellungen, t. 81]. Böhlau-Verlag, Köln [i in.] 2011.

Gerd Althoff: Potęga rytuału. Symbolika władzy w średniowieczu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Pojednanie i polityka. Polsko-niemieckie inicjatywy pojednania w latach sześćdziesiatych XX wieku a polityka odprężenia, pod redakcją Friedhelma Bolla, Wiesława J. Wysockiego i Klausa Ziemera we współpracy z Thomasem Rothem, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010.

Potestas und communitas. Interdisziplinäre Beiträge  zu Wesen und Darstellung von Herrschaftsverhältnissen im Mittelalter östlich der Elbe, red. Aleksander Paroń, Sebastien Rossignol, Bartłomiej Sz. Szmoniewskiewski, Grischa Vercamer, Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa 2010.

Stefan Weinfurter: Niemcy w średniowieczu. 500–1500, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Versöhnung und Politik. Polnisch-deutsche Versöhnungsinitiativen der 1960er Jahre und die Entspannungspolitik, red. Friedhelm Boll, Wiesław Wysocki, Klaus Ziemer, Dietz-Verlag, Bonn 2009.

Akulturacja/asymilacja na pograniczach kulturowych Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku. Sterotypy i Pamieć, red. Robert Traba,  Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2009.

Jochen Böhler, Klaus-Michael Mallmann, Jürgen Matthäus (red.): Einsatzgruppen w Polsce, Bellona, Warszawa 2009.

Jochen Böhler: Zbrodnie Wehrmachtu w Polsce. Wrzesień 1939. Wojna totalna. Znak, Warszawa 2009.

Polska – Niemcy Wschodnie 1945–1990. Wybór dokumentów, t. 3: 1956–1957, wydane przez Jerzego Kochanowskiego i Klausa Ziemera, Neriton, Warszawa 2008. 

Einsatzgruppen in Polen. Darstellung und Dokumentation. Herausgegeben im Auftrag des Deutschen Historischen Instituts Warschau und der Forschungsstelle Ludwigsburg der Universität Stuttgart von Klaus-Michael Mallmann, Jochen Böhler und Jürgen Matthäus, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2008.

Martin Gruneweg. Życie Europejczyka – Ein europäischer Lebensweg. Katalog zur Ausstellung im Dominikanerkloster in Krakau, red. Almut Bues i Zbigniew Krysiewicz, Kraków 2008.

Artur Hajnicz: Meandry polskiej polityki zagranicznej 1939–1991, Niemiecki Instytut Historyczny, Warszawa 2006.

Polska – Niemcy Wschodnie 1945–1990. Wybór dokumentów. Polska wobec Radzieckiej Strefy Okupacyjnej Niemiec: maj 1945 – październik 1949 [Polen – Ostdeutschland 1945–1990. Quellenauswahl. Polen und die Sowjetische Besatzungszone: Mai 1945 – Oktober 1949], t. I, wydany przez Jerzego Kochanowskiego i Klausa Ziemera, Neriton, Warszawa 2006.

Totalitarian and Authoritarian Regimes in Europe. Legacies and Lessons from the Twentieth Century, ed. by Jerzy W. Borejsza and Klaus Ziemer, in cooperation with Magdalena Hułas, Berghahn Books, New York – Oxford 2006.

Jochen Böhler: Auftakt zum Vernichtungskrieg. Die Wehrmacht in Polen 1939, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt 2006.

„Größte Härte...“. Verbrechen der Wehrmacht in Polen September/Oktober 1939. Ausstellungskatalog. Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Warschau; Redaktion und Konzeption: Jochen Böhler, Fibre-Verlag, Osnabrück 2005.
 
Genesis des Genozids. Polen 1939–1941. Herausgegeben im Auftrag des Deutschen Historischen Instituts Warschau und der Forschungsstelle Ludwigsburg der Universität Stuttgart von Klaus-Michael Mallmann und Bogdan Musial, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2004.

Reinhard Kosselleck: Struktury federalne a kształtowanie się narodu w Niemczech / Föderale Strukturen und Nationsbildung in Deutschland, Niemiecki Instytut Historyczny, Warszawa 2001.

14
lip
Wykład
prof. Ute Frevert: Emotion auf dem Gipfel
Czytaj dalej