dr Dovilė Bataitytė

Pracownik naukowy

+370-5 269 0102
bataityte@dhi.lt


Nota biograficzna

Dovilė Bataitytė urodziła się w 1988 roku w Kłajpedzie na Litwie. Od 2007 roku studiowała historię na Uniwersytecie Kłajpedzkim, a w 2011 obroniła pracę licencjacką pod tytułem "Tworzenie tradycji pamięci kulturowej na Litwie w latach 1918–1940". W tej samej uczelni kontynuowała studia na poziomie magisterskim na kierunku archeologii krajobrazu, a w 2013 roku obroniła pracę magisterską pod tytułem Publiczne reprezentacje pejzażu miejskiego Kłajpedy w latach 1923–1991. W 2013 roku została laureatką nagrody im. Rimantasa Ulevičiusa za najlepszą pracę magisterską, przyznawaną przez Klaipėda Rotary International Club. W 2013 roku zapisała się do programu studiów doktoranckich w dziedzinie historii we wspólnej szkole podyplomowych studiów doktoranckich Uniwersytetu Kłajpedzkiego i Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie. W 2020 roku obroniła rozprawę doktorską pod tytułem "The Shaping of Visual Representations of Klaipėda (Memel) and Their Utilisation in Tourism Practices in the Period 1919 to 1990" i uzyskała stopień doktora historii. 

Zainteresowania badawcze

Bieżący projekt badawczy w NIH:

Między rekreacją a polityką / Kształtowanie i stosowanie praktyk turystycznych. Przypadek miast dawnego regionu Prus Wschodnich w XX wieku

Zainteresowania badawcze:

  • Reprezentacje wizualne pejzaży miejskich Litwy i byłych Prus Wschodnich
  • historia turystyki
  • przemiany w społeczeństwach w XX wieku
  • historia wizualna
  • memory studies

Publikacje

Artykuły

BATAITYTĖ, D., „Savos“ Klaipėdos/Mėmelio atminimas. Klaipėdos vaizdiniai pristatymai mėmelenderių/lietuvininkų egzilio periodikoje = Memories of the Old Klaipėda/Memel. Visual Representation of Klaipėda in the Memellanders, „Acta Humanitarica Universitatis Saulensis”, Šiauliai, 2016, 24, s. 77–90. 

BATAITYTĖ, D., Shaping of Textual and Visual Representations of the Cityscape of Klaipėda in the Period 1945 to 1990. Sightseeing Tour of Soviet Klaipėda. „Istorija” 2017, 106, nr 2, s. 68–93.

BATAITYTĖ, D., Klaipėdos miesto vaizdiniai ir tekstiniai pristatymai Pirmojoje Lietuvos Respublikoje 1923–1939 m. = Visual and textual representations of Klaipėda city in the First Republic of Lithuania 1923-1939, „Kultūros paminklai”, 2018, 22, s. 28–40.

22
kwi
Konferencja
Warsztaty „Infrastructures of Memory. Actants of Globalisation and their Impact on German and Polish Memory Culture”
Czytaj więcej