Das Deutsche Historische Institut

Zadania Instytutu

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie (NIH) utworzony w 1993 roku jest jednym z sześciu Niemieckich Instytutów Historycznych za granicą. Wspólnie ze swymi pięcioma siostrzanymi instytutami w Rzymie (1888), Paryżu (1958), Londynie (1976), Waszyngtonie (1986) i Moskwie (2005), oraz Instytutem Orientu w Bejrucie (1961), Instytutem Studiów Japońskich w Tokio (1988), Forum Historii Sztuki w Paryżu (1997), Instytutem Orientu w Stambule (2009) i Forum Maxa Webera dla Studiów Południowoazjatyckich w Delhi (2021) należy do fundacji prawa publicznego im. Maxa Webera Niemieckie Instytuty Humanistyczne za Granicą, i za jej pośrednictwem finansowany jest ze środków budżetowych niemieckiego Ministerstwa Edukacji i Badań.

Zadaniem Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie jest prowadzenie badań naukowych nad historią Polski i stosunków polsko-niemieckich w kontekście europejskim i międzynarodowym. Na tym polu tematycznym Instytut prowadzi innowacyjne badania podstawowe, które zajmują się historią Polski w jej europejskich zależnościach, w pełnej chronologii oraz objętości tematycznej.  W tej konkretnej praktyce naukowej odbywa się to w formie przykładowych badań projektowych.

Ponadto Instytut wspiera międzynarodową naukową debatę historyczną na płaszczyźnie narodowej i międzynarodowej. Przede wszystkim poprzez rozwijanie komunikacji, współpracy oraz wymiany naukowej pomiędzy historykami polskimi i niemieckimi, włączając w to jednak także historyków z sąsiadujących państw wschodnioeuropejskich, także zachodnie społeczności naukowe. Za sprawą szerokiego spektrum imprez naukowych, publikacji i przyznawanych stypendiów, NIH posługuje się sprawdzonymi instrumentami, które przyczyniają się również do promowania młodej kadry naukowej zajmującej się badaniami nad historią Polski i Europy Środkowowschodniej.

NIH nie ma niestety możliwości realizacji indywidualnych zleceń badawczych. W szczególności nie podejmuje badań, dotyczących powiązań rodzinnych i nie udziela informacji na zapytania z dziedziny genealogii. Zainteresowanym polecamy wyszukanie potrzebnych danych w miejscowych archiwach, za pośrednictwem instytucji podanych na naszej stronie internetowej lub poprzez skontaktowanie się z instytucjami o charakterze komercyjnym.

Das Deutsche Historische Institut Warschau ist eines von sechs Deutschen Historischen Instituten im Ausland. Gemeinsam mit seinen Schwesterinstituten ist es Teil der Max Weber Stiftung, über die es aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung finanziell getragen wird.

14
cze
Konferencja
Warsztaty: Masowe groby ofiar Zagłady
Czytaj dalej