Zadania Instytutu

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie (NIH) utworzony w 1993 roku jest jednym z sześciu Niemieckich Instytutów Historycznych za granicą. Wspólnie ze swymi pięcioma siostrzanymi instytutami w Rzymie (1888), Paryżu (1958), Londynie (1976), Waszyngtonie (1986) i Moskwie (2005), oraz Instytutem Orientu w Bejrucie (1961), Instytutem Studiów Japońskich w Tokio (1988), Forum Historii Sztuki w Paryżu (1997), Instytutem Orientu w Stambule (2009) i Forum Maxa Webera dla Studiów Południowoazjatyckich w Delhi (2021) należy do fundacji prawa publicznego im. Maxa Webera Niemieckie Instytuty Humanistyczne za Granicą, i za jej pośrednictwem finansowany jest ze środków budżetowych niemieckiego Ministerstwa Edukacji i Badań.

Zadaniem Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie jest prowadzenie badań naukowych nad historią Polski i stosunków polsko-niemieckich w kontekście europejskim i międzynarodowym. Na tym polu tematycznym Instytut prowadzi innowacyjne badania podstawowe, które zajmują się historią Polski w jej europejskich zależnościach, w pełnej chronologii oraz objętości tematycznej.  W tej konkretnej praktyce naukowej odbywa się to w formie przykładowych badań projektowych.

Ponadto Instytut wspiera międzynarodową naukową debatę historyczną na płaszczyźnie narodowej i międzynarodowej. Przede wszystkim poprzez rozwijanie komunikacji, współpracy oraz wymiany naukowej pomiędzy historykami polskimi i niemieckimi, włączając w to jednak także historyków z sąsiadujących państw wschodnioeuropejskich, także zachodnie społeczności naukowe. Za sprawą szerokiego spektrum imprez naukowych, publikacji i przyznawanych stypendiów, NIH posługuje się sprawdzonymi instrumentami, które przyczyniają się również do promowania młodej kadry naukowej zajmującej się badaniami nad historią Polski i Europy Środkowowschodniej.

NIH nie ma niestety możliwości realizacji indywidualnych zleceń badawczych. W szczególności nie podejmuje badań, dotyczących powiązań rodzinnych i nie udziela informacji na zapytania z dziedziny genealogii. Zainteresowanym polecamy wyszukanie potrzebnych danych w miejscowych archiwach, za pośrednictwem instytucji podanych na naszej stronie internetowej lub poprzez skontaktowanie się z instytucjami o charakterze komercyjnym.

01
lut
Wystawa Dyskusja panelowa
Ausstellung: Bericht aus der belagerten Stadt Tschernihiw
Czytaj więcej