Rada naukowa

We wszystkich zagadnieniach naukowych Niemieckiemu Instytutowi Historycznemu doradza 7-osobowa Rada Naukowa. Przewodniczącym Rady jest prof. dr hab. Philipp Ther (Uniwersytet w Wiedniu). Członkowie Rady, która zbiera się przynajmniej raz w roku na dwudniowe obrady, wybierani są każdorazowo na 4-letni okres kadencji, z możliwością jej jednokrotnego przedłużenia.


prof. dr hab. Philipp Ther

profesor historii Europy Środkowo-Wschodniej
Uniwersytet Wiedeński, Instytut Historii Europy Wschodniej


Prof. dr. hab. Joachim von Puttkamer

Katedra Historii Europy Wschodniej i Co-Dyrektor Imre Kertesz Kolleg
Uniwersytet im. Friedricha Schillera w Jenie


prof. dr hab. Arnold Bartetzky

dyrektor departamentu
Instytut Historii i Kultury Europy Wschodniej w Lipsku (GWZO)

profesor honoris causa
Instytut Historii Sztuki na Uniwersytecie w Lipsku


prof. dr hab. Roman Czaja

profesor zwyczajny Historii Średniowiecza i Nauk Pomocniczych Historii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Historii i Archiwistyki


prof. dr hab. Tatjana Tönsmeyer

Katedra Historii Nowożytnej i Współczesnej
Wydział Nauk Humanistycznych i Kulturowych - historia


prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk

Dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego
Profesor zwyczajny w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk23
maj
Dyskusja panelowa Prezentacja książki
NIH w Warszawie na Targach Książki w Warszawie (stoisko C5)
Czytaj dalej