Badania historyczne w Polsce


Portale fachowe


„Uczyć się z historii” – edukacja historyczna
„Uczyć się z historii” – edukacja historyczna

Witryna to platforma publikacji projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii Polski i jej sąsiadów w XX wieku.

Świat Polonii - Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
Świat Polonii - Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

Portal Polonii zagranicznych na całym świecie oferuje wiadomości o aktualnych wydarzeniach i inicjatywach, prowadzi również bazę danych organizacji polonijnych.

Classica Mediaevalia Et Cetera – Portal Historyczny
Classica Mediaevalia Et Cetera – Portal Historyczny

Portal jest tablicą ogłoszeń dla badaczy, jak i wszystkich zainteresowanych językiem, literaturą i kulturą grecką i łacińską od starożytności aż po epokę nowożytną. Zawiera informacje dt. nowości wydawniczych, konferencji i sesji naukowych, call for papers, otwartych seminariów i wykładów.

XX. Wiek – Portal Historyczny Ośrodka KARTA
XX. Wiek – Portal Historyczny Ośrodka KARTA

Portal oferuje źródła w formie tekstu, obrazu i filmu do najważniejszych wydarzeń historii Polski w 20. wieku.

Młodsza Europa - Portal Europy Środkowej-Wschodniej
Młodsza Europa - Portal Europy Środkowej-Wschodniej

Zadaniem portalu jest zainteresowanie jak najszerszych kręgów społecznych problematyką Europy Środkowo-Wschodniej. Powstała w ramach Instytutu Europy Środkowej-Wschodniej w Lublinie skupi się na historii, kulturze, obyczajach krajów regionu.

Encyklopedia Solidarności – ludzie, struktury i wydawnictwa opozycji w Polsce 1976-1989
Encyklopedia Solidarności – ludzie, struktury i wydawnictwa opozycji w Polsce 1976-1989

Projekt zrealizowany przez IPN, Stowarzyszenie Pokolenie i Oficynę Wydawniczą Volumen zawiera ponad 3900 biogramów, ponad 1400 haseł przedmiotowych i około 90 tysięcy stron prasy podziemnej.

Mówią Wieki - Portal Historyczny Magazynu Historycznego „Mówią Wieki”
Mówią Wieki - Portal Historyczny Magazynu Historycznego „Mówią Wieki”

Portal największego w Polsce magazynu Historycznego „Mówią Wieki” zawiera informacje o aktualnych wydarzeniach i z bieżącego numeru.

Dzieje.Pl – Portal Historyczny Muzeum Historii Polskiej i Polskiej Agencji Prasowej
Dzieje.Pl – Portal Historyczny Muzeum Historii Polskiej i Polskiej Agencji Prasowej

Portal największego w Polsce magazynu Historycznego „Mówią Wieki” zawiera informacje o aktualnych wydarzeniach i z bieżącego numeru.Portal gromadzi informacji dot. najważniejszych wydarzeń historii Polski w XX. wieku. Oferuje katalog wydarzeń i katalog postaci historycznych.

HistoriaiMedia.Org – Projekt Fundacji Nowoczesna Polska
HistoriaiMedia.Org – Projekt Fundacji Nowoczesna Polska

Pierwszy polski projekt poświęcony zagadnieniom relacji między historią a mediami. Rola mediów w kulturze historycznej, ich wpływ na kształtowanie świadomości przeszłości, internet i nowe technologie w badaniach i edukacji historycznej, historia w sztuce współczesnej – to tylko niektóre z tematów poruszanych na tej stronie. Celem projektu jest promocja koncepcji digital history – zainteresowanie historyków internetem jako narzędziem wspomagającym badania i edukację historyczną.

Histmag.Org - Portal Historyczny Popularnonaukowy
Histmag.Org - Portal Historyczny Popularnonaukowy

Portal jest miejscem dyskusji i wymiana informacji na różne tematy historyczne.

Historia.Org.Pl – Portal Historyczny Popularnonaukowy
Historia.Org.Pl – Portal Historyczny Popularnonaukowy

Portal dostarcza szerokiego spektrum wiadomości z zakresu historii i jestem miejscem otwartej dyskusji o historii i edukacji.

Jewish.Org.Pl – Portal Społeczności Żydowskiej
Jewish.Org.Pl – Portal Społeczności Żydowskiej

Portal tworzony przez Centrum Edukacyjne Kultury Żydowskiej w Warszawie oferuje informacje na temat wydarzeń kulturalnych, medialnych i politycznych  związanych z społecznością Żydowską.

Kirkuty – Cmentarze żydowskie w Polsce
Kirkuty – Cmentarze żydowskie w Polsce

Portal założony przez inicjatywę społeczną oferuje informacje i zdjęcia dot. cmentarzy Żydowskich w całej Polsce.

Mediewistyka.Net – Portal Naukowy Historyczny
Mediewistyka.Net – Portal Naukowy Historyczny

Platforma wymiany wiadomości i publikacji między przedstawicielami różnych dyscyplin i środowisk mediewistycznych w Polsce zawiera przede wszystkim informacje dt. wydarzeń naukowych.

PolishHistory.Pl – Portal Historyczny Muzeum Historii Polski
PolishHistory.Pl – Portal Historyczny Muzeum Historii Polski

Platforma wymiany wiadomości i publikacji między przedstawicielami różnych dyscyplin i środowisk mediewistycznych w Polsce zawiera przede wszystkim informacje dt. wydarzeń naukowych. Portal oferuje informacje dot. studiów i badań historycznych, bibliotek, archiwów, wydarzeń naukowych oraz wydawnictw w Polsce.

POLIN - Dziedzictwo Polskich Żydów
POLIN - Dziedzictwo Polskich Żydów

Działający od 2006 r. portal zawiera informacje dotyczące rozwoju społeczności w poszczególnych miejscowościach, Holokaustu oraz zabytków żydowskiego dziedzictwa materialnego. Na portalu umieszczane są noty informacyjne i materiał wizualny dotyczące docelowo około 1200 miejscowości, w których przed wojną mieszkali Żydzi (liczba ta jest tożsama z liczbą przedwojennych cmentarzy żydowskich położonych w granicach obecnego terytorium Polski). Notom towarzyszy jak filmy i fotografie. Portal zawiera następujące informacje o każdej miejscowości: historia społeczności żydowskiej, informacje o Holokauście, współczesne fotografie zachowanych obiektów, fotografie archiwalne, aktualne działania podejmowane na rzecz upamiętnienia lub ochrony dziedzictwa.

Nauka Polska – Serwis PAP poświęcony polskiej nauce
Nauka Polska – Serwis PAP poświęcony polskiej nauce

Serwis przeznaczony jest do gromadzeniu informacji popularnonaukowych. To nieustannie aktualizowany dziennik internetowy oraz baza danych dotyczących polskiej nauki.

Wirtualny Sztetl – Portal Muzeum Historii Żydów Polskich
Wirtualny Sztetl – Portal Muzeum Historii Żydów Polskich

Wirtualny Sztetl to portal żydowskiej historii lokalnej. Choć już w momencie uruchomienia portal zawiera dużo informacji, jego przyszłością jest współpraca internautów w ramach rozwiązań Web 2.0. Powstaje medium, które spełni rolę pomostu między historią polsko-żydowskich miast i współczesnym, wielokulturowym światem.

22
kwi
Konferencja
Warsztaty „Infrastructures of Memory. Actants of Globalisation and their Impact on German and Polish Memory Culture”
Czytaj więcej