Historians Facing New Challenges in the Context of the Russian War Against Ukraine

Międzynarodowa konferencja: Historians Facing New Challenges in the Context of the Russian War Against Ukraine

Lublin,13-14.10.2022

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Historians Facing New Challenges in the Context of the Russian War Against Ukraine", która odbędzie się w dniach 13-14 października br. w auli Wydziału Historii i Archeologii UMCS.

Organizatorami przedsięwzięcia są: Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Historii Litwy w Wilnie, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, Przedstawicielstwo Polskiej Akademii Nauk w Kijowie, Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, European Network Remembrance and Solidarity oraz Verband der Osteuropahistorikerinnen und - historiker e.V.

 

Inter arma silent Musae (w czasie wojny Muzy milczą), ale – gwoli prawdy - już w starożytności czciciele Klio po wielekroć przeczyli temu wyciszeniu i wstrzemięźliwości. Także i dzisiaj rosyjska inwazja na Ukrainę stawia głównie przed historykami poważne i nieciepiące zwłoki wyzwania. Sprowadzają się one do prób ponownego przemyślenia dziejów Ukrainy. Stosunek do nich w brutalny, imperialny sposób pokazali Rosjanie, ale ciągle nasze obawy budzi pojmowanie jej historii przez społeczeństwa zachodnioeuropejskie. Czy ukształtowana po rozpadzie ZSRR Ukraina to ciągle „niechciane” peryferie Europy? Czy rozpad ten istotnie miał miejsce i czy niebezpieczeństwo trwania „ruskiego miru” rzeczywiście odeszło do lamusa? Czy groźba ponownego wpadnięcia w ramiona „Wielkiego Brata” dotyczy też innych niż Ukraina państw regionu?

W cieniu tych wielkich problemów natury geopolitycznej pozostają i te, które dotyczą dynamicznie zmieniającej się świadomości i tożsamości narodów oraz jednostek. Dzieją się one na oczach badaczy, którzy stają się świadkami upadku wielu groźnych stereotypów. W efekcie tworzy się ponadnarodowa wspólnota. Jeśli jednak oparta jest ona na krytyce Rosji, to czy tak samo głęboko wspólnotę tę odczuwają Niemcy, Litwini i Polacy? Czy przemiany te nakazują reinterpretację polityki narodowej i kultury pamięci Ukraińców, Białorusinów, Litwinów, Polaków (a może nawet Francuzów)?

Wojna w Ukrainie pociąga też za sobą wiele problemów natury praktycznej. Zastanawiamy się choćby, w jaki sposób możemy pomóc badaczom z ogarniętej wojną Ukrainy? Czy emigracja innych zmieni ich postrzeganie dziejów Ukrainy i jej miejsca w Europie?


Na te i inne pytania być może znajdą odpowiedzi naukowcy z Polski, Niemiec, Litwy i Białorusi (reprezentanci opozycji) na międzynarodowym sympozjum naukowym Historians Facing New Challenges in the Context of the Russian War Against Ukraine. (Rethinking East European Studies), które odbędzie się w dniach 13-14 października 2022 r. na Wydziale Historii i Archeologii UMCS

 

 

PROGRAM ENG

PROGRAM UA

 

ZAPROSZENIE PL

ZAPROSZENIE UA

PLAKAT

04
kwi
Wystawa
Obrazy wojny: wystawa fotograficzna „Raport z oblężonego miasta Czernihowa“ w Jenie
Czytaj więcej