Miloš Řezník nowym Dyrektorem Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie

Czeski historyk prof. dr hab. Miloš Řezník powołany został przez prezydenta Fundacji Maxa Webera, prof. dr hab. dr h.c. Heinza Duchhardta na stanowisko Dyrektora Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Nowy Dyrektor rozpoczął urzędowanie z dniem 1 kwietnia 2014 r.

Miloš Řezník jest od 2009 r. profesorem europejskiej historii regionalnej na Uniwersytecie Technicznym w Chemnitz i do teraz pełnił funkcję prodziekana tamtejszego Wydziału Filozofii. Główny aspekt jego badań naukowych dotyczy  historii Europy Środkowowschodniej. Interesują go przy tym w szczególności procesy identyfikacyjne, historia kultury XIX i XX wieku oraz wymiana elit w XVIII i XIX wieku. Jego kariera uniwersytecka rozpoczęła się w Czechach, gdzie studiował historię na Uniwersytecie Karola w Pradze. W latach 1995 do 1996 zatrudniony był w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej (referat Polski, Węgier i Słowenii), jako doradca ds. zagadnień politycznych, stosunków bilateralnych i transgranicznej współpracy z Polską. W 2001 r.  Řezník został pracownikiem naukowym Centrum Nauk Humanistycznych Historii i Kultury Europy Środkowowschodniej w Lipsku, a rok później przeniósł się na Uniwersytet Techniczny w Chemnitz, gdzie pełnił funkcję adiunkta, zajmując się europejską historią regionalną, ze szczególnym uwzględnieniem sasko-czeskiego pogranicza. Od 2009 r. jest przewodniczącym czeskiej sekcji Niemiecko-Czeskiej Komisji Historycznej, jak również zastępcą przewodniczącego Centrum Kompetencyjnego dla Europy Wschodniej i Środkowej w Lipsku.

22
kwi
Konferencja
Warsztaty „Infrastructures of Memory. Actants of Globalisation and their Impact on German and Polish Memory Culture”
Czytaj więcej