Nowa publikacja: Miloš Řezník: Die Schweden in Mitteleuropa Verflechtungen – Nachwirkungen – Erinnerung

Szwecja, jej relacje z regionem, migracje, konflikty, transfer kulturowy i wyobrażenia wpłynęły na rozwój polityczny, społeczny i kulturowy Europy Środkowej. Jednak te wzajemne powiązania, ich skutki i intensywność podlegały głębokim zmianom historycznym z epoki na epokę. Co więcej, były one zupełnie inne w różnych krajach, regionach i miejscach, wśród różnych grup społecznych i w różnych kontekstach. Jednak Szwecja była nie tylko czynnikiem współzależności i wpływów w sąsiadującym z nią od południa regionie Europy Środkowej, ale od średniowiecza stanowiła również ważny punkt odniesienia w postrzeganiu siebie i postrzeganiu zewnętrznym społeczeństw Europy Środkowej. Stosunki polityczne i konflikty zbrojne były tu równie ważne, jak przepływy migracyjne przez Morze Bałtyckie, stosunki dynastyczne, handel, kwestie konfesyjne czy wzajemne stereotypy. Nic dziwnego, że "Szwecja" lub wydarzenia związane ze szwedzką obecnością stały się silnymi miejscami pamięci w kontekstach regionalnych, lokalnych, ale także narodowych, z wieloma topoi, które wykraczają poza grupy i kraje. Artykuły zamieszczone w tym tomie badają ten problem od późnego średniowiecza do współczesności i pokazują jego różnorodność w odniesieniu do konkretnie wybranych tematów, celowo porzucając narodowo-historyczną optykę i podążając za perspektywami grupowymi lub regionalnymi.

MILOŠ ŘEZNĺK jest historykiem, profesorem historii regionalnej Europy na Uniwersytecie w Chemnitz i dyrektorem Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie.

Miloš Řezník: Die Schweden in Mitteleuropa Verflechtungen – Nachwirkungen – Erinnerung, Fibre Verlag, 2023, niemiecki, str.304, Format (T/L/B): 23.0 x 15.0 cm, ISBN/EAN: 9783944870847.

23
maj
Dyskusja panelowa Prezentacja książki
NIH w Warszawie na Targach Książki w Warszawie (stoisko C5)
Czytaj dalej