Nowa publikacja: Frank Bösch: Media a przemiany historiczne. Od druku do Internetu

Media od stuleci wpływają na wiedzę i postrzeganie świata, na politykę i kulturę, na sposób spędzania wolnego czasu i komunikację. Frank Bösch przedstawia rozwój i społeczne znaczenie massmediów od czasów nowożytnych do współczesności. Niemieckie i europejskie innowacje łączy ze zjawiskami o zasięgu międzynarodowym. Sięga do średniowiecza, pisze o wynalezieniu druku w Azji, następnie o gazetach i czasopismach, by na koniec przejść do filmu, radia, telewizji i internetu. Autor analizuje znaczenie mediów dla przebiegu najważniejszych procesów historycznych, np.  reformacji, rewolucji, wojen czy globalizacji. Pokazuje, jaką rolę media odegrały podczas formowania się ruchów społecznych, dyktatur czy demokracji w XX w.
 
Frank Bösch jest profesorem dwudziestowiecznej historii Europy na Uniwersytecie w Poczdamie oraz dyrektorem Centrum Badań nad Historią Najnowszą im. Leibniza. Wcześniej pracował na Uniwersytecie w Getyndze, był profesorem na Uniwersytetach w Bochum i Giessen. Opublikował m.in.: Macht und Machtverlust. Die Geschichte der CDU (Władza i jej utrata. Historia CDU, 2002); Öffentliche Geheimnisse. Skandale, Politik und Medien in Deutschland und Großbritannien 1880-1914 (Publiczne tajemnice. Skandale, polityka i media w Niemczech i Wielkiej Brytanii 1880–1914, 2009); Zeitenwende 1979. Als die Welt von heute begann (Przełom 1979. Początek dzisiejszego świata, 2019).

Frank Bösch: Media a przemiany historiczne. Od druku do Internetu. Warszawa: Scholar 2021, 346 S. (= Klio w Niemczech, 26). ISBN: 978-83-66470-98-9.

Link do wydawcy

Pobierz spis treści

09
sty
Wykład
Prof. Maren Röger, Vincent Hoyer, M. A. (Leipzig): Postcarding People(s). Postcard Production in Eastern Europe around 1900 between Politics and Economy
Czytaj więcej