Odszedł Profesor Witold Matwiejczyk

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Witolda Matwiejczyka, znawcy dziejów politycznych i kościelnych zaboru pruskiego, historii Niemiec i stosunków polsko-niemieckich w XIX wieku. Profesor nauk humanistycznych, stypendysta Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst (KAAD), Instytutu Herdera w Marburgu, Polskiej Akademii Nauk i Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie.

 

01
lut
Wystawa Dyskusja panelowa
Ausstellung: Bericht aus der belagerten Stadt Tschernihiw
Czytaj więcej