Wielokulturowość w przestrzeni imperialnej i post-imperialnej - Europa Środkowowschodnia od przed-do ponowoczesności

Miedzynarodowa Konferencja Naukowa
Wielokulturowosc w przestrzeni imperialnej
i post-imperialnej – Europa Srodkowowschodnia /
Srodkowo-Wschodnia / Srodkowa od przed - do ponowoczesnosci

23-25.11.2022
Uniwersytet Wrocławski
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
ul. Joliot-Curie 15, sala Kameralna Zachodnia I pietro
(sroda, 23.11.2022)

Hotel Mercure
Plac Dominikanski 1
(czwartek i piatek, 24-25.11.2022)

Organizatorzy:
Societas Jablonoviana (Leipzig)
Deutsches Historisches Institut (Warszawa)
Justus-Liebig-Universität Giessen
Deutsch-Polnische Wissenschasstiung
Uniwersytet Wrocławski

PROGRAM

04
kwi
Wystawa
Obrazy wojny: wystawa fotograficzna „Raport z oblężonego miasta Czernihowa“ w Jenie
Czytaj więcej