Wrocław i Kraków w pełnym i późnym średniowieczu

We współpracy z wydawnictwem Böhlau Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie opublikował właśnie najnowsze wyniki badań naukowych dotyczące historii Wrocławia i Krakowa.

Wrocław i Kraków  miały już za soba długą historię kiedy w XIII zostały przekształcone w „miasta na prawie niemieckim“. Związana z tym adaptacja sasko-magdeburskich zwyczajów prawnych, osadnictwo przybyszów niemieckojęzycznych, intensyfikacja miejskiego handlu i rzemiosła oraz ustanowienie samorządu miejskiego oznaczały bodziec rozwojowy, który znalazł także swoje odbicie w ukształtowaniu sylwetki tych miast, mieszkań i stylu życia. Niniejszy tom analizuje te zjawiska w okresie od XIII do XVI wieku z perspektywy historycznej, archeologicznej oraz historii architektury. Czternaście tekstów polskich historyków zajmujących się historią miejską ukazuje nowe spojrzenie na relacje społeczne i warunki życia w średniowieczu w tych dwóch wyjątkowych miastach Europy Środkowo-Wschodniej. Książka ukazała się w wydawnictwie Böhlau w ramach serii „STÄDTEFORSCHUNG. Veröffentlichungen des Instituts für vergleichende Städtegeschichte in Münster“. Wydawcą i autorem wprowadzenia jest Eduard Mühle. Eduard Mühle pełnił w latach 2008-2013 funkcję Dyrektora Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, a od semestru zimowego 2013/2014 jest ponownie Dyrektorem Wydziału Historii Europy Środkowowschodniej i Europy Wschodniej na Uniwersytecie Wilhelma w Münster. Publikacja zawiera liczne, starannie dobrane ilustracje i tabele oraz indeks miejscowości i ulic.

Breslau und Krakau im Hoch und Spätmittelalter. Stadtgestalt-Wohnraum-Lebensstil, eingeleitet und herausgegeben von Eduard Mühle, [Städteforschung, Reihe A: Darstellungen, Band 87], Köln Weimar Wien 2014, 384 S., EUR. 49,90, ISBN 978-3-412-22122-5

22
kwi
Konferencja
Warsztaty „Infrastructures of Memory. Actants of Globalisation and their Impact on German and Polish Memory Culture”
Czytaj więcej