Osobista historia wolności. Wspomnienia - Dyskusja wokół książki

Prezentacja książki

Markus Meckel i Bronisław Geremek 1998

śro. 24.05.2023 | 18:00
prof. dr hab. Ruth Leiserowitz
Warszawa

Wspomnienia Markusa Meckela (ur. 1952) oddają złożoność losów Kościoła ewangelickiego w Niemczech Wschodnich jako ostoi niezależnego myślenia i swobody dyskusji w komunistycznej dyktaturze. Markus Meckel wniósł istotny wkład w organizację demokratycznej opozycji we wczesnych latach 80. XX w., a następnie poprowadził środowiska socjaldemokratyczne do wygranej z reżimem SED. Jego życie było ukształtowane przez edukację poza systemem komunistycznym, odwagę i zmysł organizacyjny. Jako współzałożyciel wschodnioniemieckiej SPD i minister spraw zagranicznych demokratycznego rządu NRD współkształtował proces zjednoczenia Niemiec i uznania granicy polsko-niemieckiej. Działał również aktywnie na rzecz pojednania polsko-niemieckiego jako poseł do Bundestagu. Biografia Meckela zawiera cenne spojrzenie świadka historii na stosunki polsko- -niemieckie z rzadko zauważanej w Polsce perspektywy wschodnioniemieckiej.

Książka ta jest trzecim tomem w serii Przełomy i ludzie dialogu. Z historii polsko-niemieckiego porozumienia, wydawanej przez Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie. Publikacja ukazała się dzięki wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Dyskutują: Markus Meckel (autor), Ruth Leiserowitz (moderacja)

Wydarzenie odbywa się we współpracy z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Ulotka

 

09
sty
Wykład
Prof. Maren Röger, Vincent Hoyer, M. A. (Leipzig): Postcarding People(s). Postcard Production in Eastern Europe around 1900 between Politics and Economy
Czytaj więcej