Disconnectivity. Transformacja sieci w przednowożytnej Europie środkowo-wschodniej

Konferencja

czw. 09.11.2023 | 09:00 -
pią. 10.11.2023 | 18:00
dr hab. Dariusz Adamczyk
Warszawa

Disconnectivity. Transformation of Networks in premodern East Central Europe

Conference at the German Historical Institute in Warsaw on 9./10. November 2023

 

Konferencja w NIH w Warszawie 9-10 litopada 2023

we współpracy z Uniwersytetem w Jenie i IAE PAN.

 

program

09
sty
Wykład
Prof. Maren Röger, Vincent Hoyer, M. A. (Leipzig): Postcarding People(s). Postcard Production in Eastern Europe around 1900 between Politics and Economy
Czytaj więcej