Expert cultures - książka i e-book

Pierwszy raz w swojej historii Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie opublikował książkę, która ukazała się równocześnie w „klasycznej” formie drukowanej oraz w formie e-booka na platformie internetowej perspectivia.net

Anglojęzyczna praca zbiorowa “Expert Cultures in Central Eastern Europe. The Internationalization of Knowledge and the Transformation of Nation States since World War I“  opublikowana w wydawnictwie fibre w serii „Pojedyncze Publikacje NIH w Warszawie” jest jednocześnie dostępna dla czytelników w księgarniach oraz w formie e-booka poprzez platformę internetową www.perspectivia.net. Tom, wydany przez Martina Kohlrauscha, Katrin Steffen i Stefana Wiederkehra jest wynikiem międzynarodowych warsztatów „The International Community of Experts and the Transformation of the Fatherland. Central Eastern Europe in the European Context since WWI“ zorganizowanych we wrześniu 2008 r. przez Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie przy wsparciu The European Science Foundation.

W trzynastu artykułach historyków amerykańskich, brytyjskich, niemieckich, fińskich i polskich badany jest fenomen kariery ekspertów w XX wieku w Europie Środkowej i Wschodniej. Głównym przedmiotem analizy jest złożony wpływ jaki miał na działalność tych grup splot takich czynników jak imperatyw polityczny nowych państw narodowych powstałych w regionie po 1918 r.  oraz wymogi współpracy ponadnarodowej. Teksty koncentrują się na okresie od rozpadu imperiów dynastycznych po I wojnie światowej do upadku komunizmu. Pierwsze dwa rozdziały publikacji  analizują m.in. kwestię popularności rozwiązań technokratycznych w Polsce i w Czechosłowacji w okresie międzywojennym, które uważano wówczas za instrumenty modernizacyjne a także zagadnienia transferu naukowego pomiędzy USA,  a Europą Środkową i Wschodnią.

Ostatnia część książki opisuje m.in. funkcjonowanie ponadnarodowych sieci ekspertów pomiędzy Wschodem a Zachodem w czasach Zimnej Wojny oraz transfer technologii pomiędzy Związkiem Sowieckim a Niemcami Zachodnimi. Last but not least przedstawiono przekształcanie się początkowo apolitycznych grup eksperckich działających w obszarze ochrony praw konsumentów w Polsce po 1981 r.  w jedno z wpływowych ugrupowań w ruchu Solidarności.

Expert Cultures in Central Eastern Europe. The Internationalization of Knowledge and the Transformation of Nation States since World War I, wyd. Martin Kohlrausch, Katrin Steffen i  Stefan Wiederkehr, Osnabrück 2010, 272 ss. , EUR 48, - ISBN 978-3-938400-58-6

01
lut
Wystawa Dyskusja panelowa
Ausstellung: Bericht aus der belagerten Stadt Tschernihiw
Czytaj więcej