Udane Targi Książki z udziałem NIH w Warszawie

Wokół warszawskiego Pałacu Kultury i Nauki zaprezentowało się w dniach 25–28 maja 2023 roku wielu wystawców z branży księgarskiej i wydawniczej z różnych krajów europejskich i pozaeuropejskich. Także warszawski NIH był w tym roku ponownie reprezentowany z własnym stoiskiem informacyjnym na międzynarodowych targach książki w Warszawie. Przy słonecznej pogodzie pracowniczki i pracownicy Instytutu prezentowali przez cztery dni najbardziej aktualne nowe publikacje NIH oraz kolejne tomy wszystkich instytutowych serii wydawniczych. Jedna z akcji wzbudziła szczególny entuzjazm zainteresowanych historią gości targów: z okazji jubileuszu trzydziestolecia Instytutu warszawski NIH rozdał 250 atrakcyjnych specjalistycznych publikacji. większość z nich stanowiły książki z serii NIH „Klio w Niemczech”, zawierającej przekłady niemieckich publikacji na język polski.

Do innych atrakcji programu należało pięć wykładów i debat na aktualne tematy, które w pierwszych dwóch dniach targów przyciągnęły do historycznej Sali Mickiewicza wiele zainteresowanych osób. Pierwszym z tej serii był wspólny wykład stypendystek warszawskiego NIH Olgi Barwinok, Oleny Sokalskiej i Larysy Żerebcowej, poświęcony publikacjom naukowym ukraińskich badaczy. Mówiły o wyzwaniach dla ukraińskich naukowców, które wynikają z ograniczonego dostępu do archiwów i źródeł cyfrowych, dokonywały porównań z polskim rynkiem publikacji i prezentowały możliwe strategie przyszłej działalności badawczej.

Z okazji tegorocznej 90. rocznicy tragedii wielkiej klęski głodu – Hołodomoru – swój projekt książkowy przedstawili twórcy publikacji „Holodomor of 1932-33 in Ukraine. Documents and Materials”. Drugą dyskusję moderowały stypendystki projektu NIH „Perspektywa badawcza Ukraina”.

O okupacji niemieckiej w kontekście przestrzeni i architektury była mowa podczas ostatniej czwartkowej imprezy. Annika Wienert (NIH w Warszawie), Aleksandra Paradowska i Aleksandra Skrabek dyskutowały o książkach „Obsesja porządku. Niemieccy architekci planują w okupowanej Polsce” Nielsa Gutschowa i „Architektura niemieckich obozów zagłady w Bełżcu, Sobiborze i Treblince” Anniki Wienert. Obie publikacje ukazały się niedawno w przekładzie polskim i są poświęcone nazistowskiej architekturze. Oprócz zagadnienia, czy istniał związek między nazistowskimi planami zagospodarowania przestrzennego na „nowym niemieckim Wschodzie”, projektami „niemieckich miast” a obozami zagłady wykorzystanymi w „Akcji Reinhardt”, omawiano także rolę planistów i architektów dla badań nad Holokaustem.

Podczas prezentacji książki w drugim dniu targów uwaga skupiła się na postaci gauleitera Prus Wschodnich Ericha Kocha, skazanego w Polsce na śmierć zbrodniarza wojennego, który do dziś budzi duże zainteresowanie. Naukowiec z warszawskiego NIH i autor Ralf Meindl i tłumaczka jego książki Joanna Black-Meindl odpowiadali na pytania zainteresowanej publiczności targowej. Impulsem do tego spotkania autorskiego było opublikowane w ubiegłym roku polskie wydanie niemieckiego oryginału z 2007 roku.

Ostatnim akordem programu targowych imprez warszawskiego NIH była dyskusja o tak zwanym „russkim mirze” jako ideologicznej podstawie polityki Federacji Rosyjskiej w związku z wojną rosyjsko-ukraińską, moderowana przez Alenę Bagro, Anastazję Bożenko i Tetianę Kowalenko.

Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie są dobrą okazją do przedstawienia biblioteki i projektów NIH oraz do skierowania uwagi szerokiej regionalnej publiczności na pracę Instytutu i nawiązania dialogu z naukowcami oraz osobami zainteresowanymi historią. Gościem honorowym targów była w tym roku Ukraina.

14
cze
Konferencja
Warsztaty: Masowe groby ofiar Zagłady
Czytaj dalej