Panel dyskusyjny na corocznej konferencji Niemieckiego Towarzystwa Wiedzy o Europie Wschodniej (DGO)

Od kilku lat I wojna światowa jest jednym z głównych tematów badań NIH w Warszawie. Wyniki tych badań przedstawione zostaną w dniach 3/4 kwietnia br. na corocznej konferencji Niemieckiego Towarzystwa Wiedzy o Europie Wschodniej (DGO) w Münster.

NIH w Warszawie przedstawia swoje badania na temat I wojny światowej na corocznej konferencji DGO (Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde - Niemieckie Towarzystwo Wiedzy o Europie Wschodniej)

Od kilku lat I wojna światowa jest jednym z głównych tematów badań prowadzonych przez Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie. Oprócz realizowania pojedynczych projektów Instytut jest także partnerem w przygotowaniu 1914-1918 online, powstającej na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie  „International Encyclopedia of the First World War”. Dzięki hojnemu wsparciu Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, wielu znanych naukowców z całego świata mogło w ostatnim czasie napisać obszerne teksty, które następne pod kierunkiem Ruth Leiserowitz zostały opracowane i udostępnione na użytek encyklopedii. W ten sposób Instytut wnosi do globalnego dyskursu naukowego, który dotąd skoncentrowany był przede wszystkim na froncie zachodnim, swoją wiedzę merytoryczną dotyczącą Polski i krajów bałtyckich.

Najważniejsze wyniki badań zostaną - w tym i przyszłym roku - przedstawione na wielu konferencjach w Warszawie oraz za granicą. Pierwszą będzie organizowana w dniach 3/4 kwietnia br. coroczna konferencja Niemieckiego Towarzystwa Wiedzy o Europie Wschodniej (DGO), nosząca tytuł „I wojna światowa w Europie Wschodniej”. Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie przygotuje na tę konferencję panel dyskusyjny pod tytułem „ Sporna lojalność Polaków w I wojnie światowej”. Dwaj pracownicy naukowi NIH w Warszawie, Jens Boysen i Stephan Lehnstaedt przedstawią politykę narodowościową państw centralnych w Polsce, podczas gdy Piotr Szlanta, dawniej koordynator prac „Encyklopedii” w Instytucie, zajmie się kwestą polskich doświadczeń okupacyjnych.  Spotkanie w Audytorium Maximum Uniwersytetu w Münster moderować i komentować będzie były Dyrektor NIH w Warszawie, prof. Eduard Mühle, który podczas swojej kadencji znacząco przyczynił się do rozwoju badań nad tematyką I wojny światowej.

22
kwi
Konferencja
Warsztaty „Infrastructures of Memory. Actants of Globalisation and their Impact on German and Polish Memory Culture”
Czytaj więcej