Srebro, rynki i państwa we wczesnym średniowieczu

W serii „Źródła i studia Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie” wydawnictwa Harrassowitz ukazała się monografia autorstwa Dariusza Adamczyka „Silber und Macht. Fernhandel, Tribute und die piastische Herrschaftsbildung in nordosteuropäischer Perspektive (800–1100)“.

Przez 300 lat monety arabskie, a następnie niemieckie oraz angielskie napływały do Europy Wschodniej i Północnej, kształtując tam nie tylko struktury ekonomiczne, lecz również polityczne i społeczne. Srebro stało się tym samym strategicznym narzędziem władzy, za pomocą którego nowe dynastie starały się kontrolować i monopolizować dystrybucję dóbr prestiżowych, koniecznych do samookreślenia elit. Potrzeba gromadzenia, pokazywania i redystrybucji metali szlachetnych, w celu pozyskania jak największej grupy „klientów“, służyła więc utrwaleniu i konsolidacji władzy. W związku z powyższym pojawiają się następujące pytania: W jaki sposób dążenie do narzucenia danin umożliwiających pozyskiwanie dóbr, które można było wymienić na srebro, stymulowało ekspansję wczesnośredniowiecznych państw w Europie Wschodniej? W jakim stopniu władcy zbierali już daniny w formie metali szlachetnych? I w końcu: Jak reagowali oni na przesunięcia sieci strumieni srebra i ich załamania?
Autor bada te zagadnienia w szerokim kontekście chronologicznym i geograficznym na przykładzie znalezisk skarbów, źródeł pisanych oraz wykopalisk archeologicznych. Różnorodność materiału sugeruje przy tym, że kształtowanie władzy i jej ośrodków było procesem, którego zasięg można zrozumieć dopiero poprzez uwzględnienie kontynentalnych, czasowo nawet transkontynentalnych interakcji, powiązań i sieci.

Dariusz Adamczyk: Silber und Macht. Fernhandel, Tribute und die piastische Herrschaftsbildung in nordosteuropäischer Perspektive (800–1100) [Quellen und Studien, t. 28], Wiesbaden 2014, 385 s.,. + 12 kart, EUR 60,- ISBN 978-3-447-10168-4

22
kwi
Konferencja
Warsztaty „Infrastructures of Memory. Actants of Globalisation and their Impact on German and Polish Memory Culture”
Czytaj więcej