Świadkowie poszukiwani!

Historyk Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, pani Maren Röger, przygotowująca projekt historyczny na temat dnia codziennego pod okupacją niemiecką, ze szczególnym uwzględnieniem relacji między płciami, poszukuje świadków tamtych czasów.

Uroda Polek to wciąż powracający motyw we wspomnieniach niemieckich żołnierzy. Także w albumach ze zdjęciami z czasów okupacji znaleźć można obok migawek z podobiznami żołnierzy w towarzystwie polskich kobiet, także tych zatrudnionych przez wojskowych i cywilnych okupantów niemieckich, komentarze o pięknych Polkach – i wszystko to, mimo że propaganda nazistowska uważała Polaków za podludzi i próbowała zabronić jakichkolwiek z nimi kontaktów.

Jak jednak wyglądały stosunki niemieckich żołnierzy z polskimi kobietami w realiach okupacyjnej codzienności? Czy ze strony niemieckich żołnierzy i cywilnych okupantów zdarzały się, mimo podziału rasowego, zaproszenia na spacer, kawę i na tańce? Co działo się, gdy te oferty były przyjmowane? Jak reagowała rodzina, sąsiedzi i polskie organizacje ruchu oporu? Czy zdarzały się przypadki sympatii, czy też wyrachowania, które skłaniały kobiety do zmiany narodowości, aby jako folksdojczki mogły wyjść za mąż za niemieckiego okupanta? I co działo się, kiedy próby zbliżenia były odtrącane: Czy dochodziło do werbalnego i cielesnego molestowania, aż po gwałty? Czy niemieccy okupanci brali siłą to, co im się podobało?

I czy były w Polsce dzieci z takich kontaktów i gwałtów, co w międzyczasie udowodniono w przypadku wielu innych krajów europejskich? I jaki czekał je los po wojnie?

Jeśli mają Państwo jakieś wiadomości na ten temat, jeśli dotyczyło to Was lub kogoś z Waszej rodziny lub kręgu znajomych, prosimy o kontakt. Oczywiście wszelkie informacje potraktowane zostaną poufnie. Proszę zwracać się listownie, mailowo lub telefonicznie do Maren Röger, pracownika naukowego Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie.

Kontakt: mgr Maren Röger, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, Pałac Karnickich, Aleje Ujazdowskie 39, 00-540 Warszawa, +48 (0) 22-5 25 83-24, roeger(at)dhi.waw.pl

22
kwi
Konferencja
Warsztaty „Infrastructures of Memory. Actants of Globalisation and their Impact on German and Polish Memory Culture”
Czytaj więcej