Władza i spojrzenie na władzę w XII i XII wieku w Europie

W serii „Źródła i studia Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie” wydawnictwa Harrassowitz ukazał się tom zbiorowy „Macht und Spiegel der Macht. Herrschaft in Europa im 12. und 13. Jahrhundert vor dem Hintergrund der Chronistik“.

Niniejszy tom stanowi rezultat konferencji, która odbyła się w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie w 2011 roku. Zebrane w tomie 22 teksty poświęcone są rozważaniom na temat sprawowania i legitymizacji władzy politycznej w czasach pełnego średniowiecza. Obok wstępu zawierającego refleksje metodologiczne oraz trzech tekstów, które skupiają się na ambiwalentnych relacjach pomiędzy władzą, a instytucjami władzy w kronikarstwie XI i XII wieku w Europie (Joachim Ehlers, Hans-Werner Goetz, Norbert Kersken), w książce przedstawione zostały zagadnienia polityki, realizowanej przez wybranych władców, a także, w porządku dychotomicznym, sposób w jaki władcy ci byli opisywani w tekstach historiograficznych na przykładzie 10 terytoriów (po 2 przykłady dla każdego terytorium). Podstawą koncepcyjną analiz było założenie, że sytuacja polityczna w danym obszarze wymuszała na każdym kronikarzu specyficzne  przedstawienie „własnego“ władcy w historiografii. Artykuły pogrupowano w pary dotyczące następujących zagadnień: Rzesza (Claudia Garnier, Heinz Krieg), Polska w XII wieku w kronikach Wincentego Kadłubka (Grischa Vercamer, Sławomir Gawlas), Francja (Georg Jostkleigrewe, Julian Führer), Węgry - kronikarstwo i hagiografia w XII-XIII wieku (László Veszprémy, Dániel Bagi), Anglia w XII wieku (Björn Weiler, Alheydis Plassmann), Czechy (Martin Wihoda, Marie Bláhová), Dania (Thomas Foerster, Mia Münster-Swendsen), Bizancjum (Małgorzata Dąbrowska, Ralph-Johannes Lilie), kroniki normańskie (Julia Becker), Ziemia Święta (Marie-Luise Favreau-Lilie, Kay Peter Jankrift). Podejście komparatystyczne w stosunku do koncepcji historiograficznych oraz przedstawiania i odzwierciedlania instytucji władzy w średniowieczu nie było do tej pory stosowane w tak kompleksowym zakresie. Podejście to należy potraktować jako inspirację do dalszych badań nad powiązaniami i normatywnymi politycznymi wyobrażeniami w historiografii przednowoczesnej.

Macht und Spiegel der Macht. Herrschaft in Europa im 12. und 13. Jahrhundert vor dem Hintergrund der Chronistik (Quellen und Studien des Deutschen Historischen Instituts Warschau, tom 27), wyd. Grischa Vercamer i Norbert Kersken, Harrassowitz Wiesbaden 2013. ISBN 978-3-447-06886-4. 491 s., 98 €.

22
kwi
Konferencja
Warsztaty „Infrastructures of Memory. Actants of Globalisation and their Impact on German and Polish Memory Culture”
Czytaj więcej