Eurosceptycyzm w państwach Grupy Wyszehradzkiej

Dyskusja panelowa

czw. 17.11.2022 | 16:00
dr Olga Gontarska
dr Beata Jurkowicz
Warszawa

Cykl debat „Bo euroscpetycyzm ma wiele twarzy”

Niemiecki Instytut Historyczny zaprasza na cykl debat na temat eurosceptycyzmu. Celem wydarzenia jest dyskusja o stosunku Polaków i innych narodów w Europie do integracji europejskiej. Zaproszeni eksperci reprezentujący różne ośrodki akademickie, think tanki, instytucje badawcze podyskutują o atrybutach polskiego eurosceptcyzmu, jego historycznych źródłach i potencjalnych kierunkach rozwoju. Zastanowią się w jaki sposób euroscpetycyzm w Polsce wyróżnia się na tle pozostałych państw europejskich, a także co łączy przeciwników Unii Europejskiej we wszystkich krajach członkowskich UE.

Debaty odbywają się w ramach projektu międzynarodowego projektu „(De)constructing Europe – EU-Scepticism in European Integration History” finansowanego przez federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych.

Pierwszym tematem będzie eurosceptycyzm w państwach Grupy Wyszehradzkiej, partnerem jest Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Warto przy tym podkreślić, że Polacy w zdecydowanej większości popierają integrację europejską i nie wyobrażają sobie Polski poza Unią Europejską, jeśli chodzi o obywateli pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej sytuacja nie jest tak jednoznaczna. Dlatego też uczestnicy debaty zastanowią się nad historycznymi uwarunkowaniami eurosceptycyzmu we wspomnianych krajach. Czy dekady funkcjonowania w ramach monarchii habsburskiej, a następnie jako państwa satelickiego ZSRR odgrywają istotną rolę w postrzeganiu Unii Europejskiej? Na te jak i wiele innych pytań odpowiedzą znakomici eksperci: dr Krzysztof Dębiec, prof. Bogdan Góralczyk, dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech.

dr Krzysztof Dębiec, Ośrodek Studiów Wschodnich – absolwent Szkoły Głównej Handlowej i College of Europe, ekspert ds. polityki czeskiej i słowackiej w Ośrodku Studiów Wschodnich. Wcześniej pracował w Ambasadzie RP w Pradze i Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli.

prof. Bogdan Góralczyk, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego – politolog, sinolog, dyplomata. Ambasador RP w Tajlandii, na Filipinach i w Myanmar. Wieloletni pracownik Ambasady RP w Budapeszcie. Dyrektor Centrum Europejskiego UW w latach 2016–2020. Przewodniczący Rady Naukowej kwartalnika „Studia Europejskie – Studies in European Affairs”.

dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, Szkoła Główna Handlowa – socjolog, antropolog, kierownik Katedry Studiów Politycznych w SGH, pełnomocnik rektora ds. współpracy z UE, była dyrektor Biura Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli, ekspertka Team Europe.

Zapraszamy 17 listopada o godz. 16.00 do Niemieckiego Instytutu Historycznego (sala konferencyjna, III piętro).

Podczas kolejnych debat zastanowimy się w jaki sposób na rozwój eurosceptycyzmu wpływa rozszerzenie UE i pogłębianie integracji europejskiej, czy eurosceptycyzm ma płeć, a także otoczenie międzynarodowe UE.

 

<link file:2355 _blank download>ulotka

<link file:2356 _blank download>plakat

14
lip
Wykład
prof. Ute Frevert: Emotion auf dem Gipfel
Czytaj dalej