Nowy Newsletter

NIH w Warszawie świętuje jubileusz trzydziestolecia. Wiele się zmieniło od momentu założenia instytutu w maju 1993 roku. Spoglądamy wstecz na trzydzieści lat udanych dyskusji, wykładów i konferencji, jesteśmy dumni z działalności biblioteki i publikacji książek oraz owocnej współpracy międzynarodowej. O rozwoju Instytutu i jego filii można już przeczytać w nowym newsletterze. W kolejnym numerze zostaną opublikowane kolejne wspomnienia naszych pracowników oraz informacje o wydarzeniach jubileuszowych.

[Polska wersja znajduje się tutaj].

09
sty
Wykład
Prof. Maren Röger, Vincent Hoyer, M. A. (Leipzig): Postcarding People(s). Postcard Production in Eastern Europe around 1900 between Politics and Economy
Czytaj więcej