Badania historyczne w Polsce


Archiwa na portalach


Europejski Portal Archiwalny
Europejski Portal Archiwalny

Europejski Portal Archiwalny zapewnia dostęp do danych dotyczących materiałów archiwalnych z różnych krajów europejskich, jak i na temat instytucji archiwalnych zlokalizowanych na całym kontynencie. Umożliwia on efektywne wyszukiwanie informacji z milionów materiałów przechowywanych w setkach instytucji archiwalnych. Misją zespołu jest także dostarczanie danych do Europeany, kolejnego flagowego projektu Komisji Europejskiej, mającego na celu stworzenie jednego punktu dostępu do internetowych zbiorów dziedzictwa kulturowego, pochodzącego z bibliotek, archiwów, muzeów i dziedzin audiowizualnych.

Archiwistyka.Pl
http://www.archiwistyka.pl/

Serwis branżowy poświęcony digitalizacji i archiwów cyfrowych w Polsce i Europie. Zawiera m.in. informacje odnośnie wyposażenia archiwum, dokumentacji ubezpieczeniowej, edukacji archiwistycznej oraz regulacji prawnych.

Archnet – Naukowy Portal Archiwalny
Archnet – Naukowy Portal Archiwalny

Portal branżowy ArchNet został poświęcony zagadnieniom archiwistyki, a jego celem jest dostarczanie informacji o rozwoju archiwistyki i o fachowych publikacjach. Nowa pozycja „Humanistyka cyfrowa” ma przybliżyć internautom te aspekty rewolucji cyfrowej, które są istotne dla archiwów, bibliotek, osób i instytucji, odpowiedzialnych za wprowadzanie technologii w środowisku humanistów.

Digitalizacja.pl
http://digitalizacja.pl/

Serwis jest tworzony dla wszystkich zainteresowanych tematyką digitalizacji, zbiorów bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych. Zawiera artykuły, poradniki oraz opinie ekspertów w wyżej wymienionych dziedzinach. Dzięki temu serwis może być źródłem wiedzy praktycznej zarówno dla nowych adeptów, jak i doświadczonych pracowników.

iFAR – Internetowe Forum Archiwalne
iFAR – Internetowe Forum Archiwalne

Najstarsze w Polsce forum na temat archiwistyki analogowej i cyfrowej. Skierowane jest głównie do archiwistów, ale oferuje również informacje na temat archiwów i bibliotek cyfrowych.

Narodowe Archiwum Cyfrowe (NAC)
Narodowe Archiwum Cyfrowe (NAC)

Podstawowe zadania NAC to archiwizacja materiałów cyfrowych, zdjęć, nagrań dźwiękowych i filmów, digitalizacja tradycyjnych materiałów archiwalnych oraz udostępnianie cyfrowych informacji i materiałów archiwalnych, także drogą online.

Szukaj w Archiwach – Zintegrowany System Informacji Archiwalnej (ZoSIA)
Szukaj w Archiwach – Zintegrowany System Informacji Archiwalnej (ZoSIA)

Zintegrowany System Informacji Archiwalnej ZoSIA ma na celu opracowywanie informacji o zbiorach znajdujących się w archiwach na terenie całego kraju oraz udostępnianie ich w Internecie. W ten sposób powstanie ogólnodostępny system informacji o polskich zbiorach archiwalnych. Umożliwia to prowadzenie ewidencji materiałów archiwalnych, tworzenie pomocy archiwalnych oraz prowadzenie kwerend. Serwis szukajwarchiwach.pl to moduł systemu umożliwiający dostęp online do zgromadzonych danych (prezentowane są tu też skany zdigitalizowanych materiałów źródłowych z Archiwum Państwowego w Poznaniu, Lublinie, Warszawie, Łodzi oraz Instytutu Hoovera w Nowym Jorku).

Portal historyczny polishhistory.pl – Archiwa
Portal historyczny polishhistory.pl – Archiwa

Pozwala wyszukać archiwum według nazwy, typu, adresu.

28
sie
Wystawa
Eröffnung der Fotoausstellung „Bericht aus der belagerten Stadt Tschernihiw“ in Schwerin
Czytaj dalej