Najstarsze historyczne dzieło Polaka w wydaniu łacińsko-niemieckim

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, we współpracy z Naukowym Towarzystwem Księgarzy, opublikował właśnie Kronikę Polski (Chronica Polonorum) mistrza Wincentego (zwanego Kadłubkiem), po raz pierwszy w wydaniu łacińsko-niemieckim.

Ta pisana na przełomie XII i XIII wieku Chronica Polonorum należy do najważniejszych źródeł średniowiecznej historii Polski i obszaru Europy środkowowschodniej. Cztery tomy opowiadają historię Polski od legendarnych, osadzonych w starożytności początków do roku 1202, przy czym pierwsze trzy tomy utrzymane są w niespotykanej, jeśli chodzi o średniowieczne dzieło historyczne formie dialogu. To, wydane w ramach renomowanej edycji Freiherr-von-Stein-Gedächnisausgabe (edycji pamiątkowej im. Freiherr von Steina), zostało po raz pierwszy przetłumaczone na język niemiecki przez Eduarda Mühle, jednocześnie opatrzone jest szczegółowym wstępem i gruntownym komentarzem, jak również rejestrem osób i rejestrem geograficznym. Kronika nie tylko rozsławia czyny polskich królów i książąt, ale także stawia w centrum uwagi polityczny naród Poloni. Kronika jest jednak nie tylko źródłem historycznym, rangi ogólnoeuropejskiej, ale także utworem literackim najwyższych stylistycznych lotów, i w tym kontekście posiada ogólnomediewistyczne znaczenie.

Eduard Mühle pełnił w latach 2008-2013 funkcję Dyrektora Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, a od semestru zimowego 2013/2014 jest ponownie Dyrektorem Wydziału Historii Europy Środkowowschodniej i Europy Wschodniej na Uniwersytecie Wilhelma w Münster.

Die Chronik der Polen des Magisters Vincentius / Magistri Vincentii Chronica Polonorum, przetłumaczona, opatrzona wstępem i wydana przez Eduarda Mühle, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 2014 [Ausgewählte Quellen zur Geschichte des Mittelalters, Freiherr-vom-Stein-Gedächtnisausgabe, Bd. 48], 424 S., 49,95 € für WBG-Mitglieder, sonst 79,95 €.

22
kwi
Konferencja
Warsztaty „Infrastructures of Memory. Actants of Globalisation and their Impact on German and Polish Memory Culture”
Czytaj więcej