Nowa publikacja: Jerzy Kochanowski, Klaus Ziemer (red.): Polen und die Sowjetische Besatzungszone Deutschlands

Publikacja przedstawia pewien rozdział stosunków polsko-(wschodnio)niemieckich, który w dotychczasowych badaniach historycznych był traktowany tylko marginalnie: okres od zakończenia wojny do powstania NRD. To pierwsza edycja źródeł, poświęcona całości stosunków Polski z radziecką strefą okupacyjną Niemiec. Tom zawiera prawie wyłącznie polskie dokumenty, które pochodzą z wielu archiwów, a dzięki temu przekładowi – wydanie polskie ukazało się w 2006 roku – stały się po raz pierwszy dostępne w języku niemieckim. 294 teksty źródłowe charakteryzują się dużym zróżnicowaniem tematycznym. Świadczą o nieufności i próbach zbliżenia, wątpliwościach i konkretnych różnicach zdań, przede wszystkim jednak o kluczowej roli Związku Radzieckiego w powstających na nowo relacjach na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej i kulturalnej. Dokumenty dotyczą sprawy przebiegu granicy i różnych aspektów ekonomicznych. W tomie znalazło się jednak również zaskakująco wiele takich, które są poświęcone tak zwanej kwestii łużyckiej. Inne tematy to sytuacja Polaków na terytorium Niemiec i dążenia do ich repatriacji oraz powrót z niewoli niemieckich jeńców wojennych. Dzięki temu szerokiemu spektrum tematycznemu tom demonstruje, że wybrany okres był „fazą zaskakująco heterogenicznego i wielowymiarowego współistnienia” (wstęp). Oprócz wstępu, przedstawiającego zarys stosunków polsko-(wschodnio)niemieckich, edycja źródeł zawiera również indeks osób, uzupełniony o krótkie biogramy, oraz indeks nazw geograficznych.

Jerzy Kochanowski, Klaus Ziemer (red.): Polen und die Sowjetische Besatzungszone Deutschlands, 832 s., Fibre Verlag 2023, ISBN 978-3-944870-83-0

04
kwi
Wystawa
Obrazy wojny: wystawa fotograficzna „Raport z oblężonego miasta Czernihowa“ w Jenie
Czytaj więcej