W kręgu kaszubo- i pomorzoznawczych badań w ośrodku warszawskim

Kaszubski książę Świętopełk patrzy w kierunku Alei Ujazdowskich.

Instytut Kaszubski, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Stacja oraz Komisja Kaszubska Polskiej Akademii Umiejętności w Gdańsku i Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie zapraszają na spotkanie pt.

W kręgu kaszubo- i pomorzoznawczych badań w ośrodku warszawskim
26 kwietnia (środa) godzina 16.00
Niemiecki Instytut Historyczny
Al. Ujazdowskie 39, Warszawa

W programie:
1. Powitanie
2. Wręczenie dyplomu Członka Honorowego Instytutu Kaszubskiego prof. dr hab. Jadwidze Zieniukowej
3. Słowo o Laureatce - dr Justyna Pomierska
4. Warszawski krąg badaczek Kaszub i kaszubszczyzny - dr hab. prof. IS PAN Nicole Dołowy-Rybińska
5. Działalność Instytutu Kaszubskiego a nowe tendencje w badaniach kaszubo- i pomorzoznawczych - prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński
6. Otwarta dyskusja dotycząca integracji warszawskiego grona kaszubo- i pomorzoznawców oraz realizowanych i możliwych działań i badań
7. Rozmowy kuluarowe przy kuchu i kawie
Zapraszamy na spotkanie nie tylko badaczy akademickich zainteresowanych Kaszubami i Pomorzem!

Download program PL

 

04
kwi
Wystawa
Obrazy wojny: wystawa fotograficzna „Raport z oblężonego miasta Czernihowa“ w Jenie
Czytaj więcej