Nowa publikacja: Poland: Transnational Histories

Pierwszy tom naszej nowej serii wydawniczej poświęcony jest debatom publicznym naukowców w Polsce we wczesnym okresie zimnej wojny. W książce "Public Knowledge in Cold War Poland. Scholarly Battles and the Clash of Virtues", 1945-1956" autor Aleksiej Łochmatow analizuje tradycyjny obraz "sowietyzacji" krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Sugeruje, że proces ten nie powinien być postrzegany jako rozprzestrzenianie się ideologii marksistowskiej lub sowieckiego modelu instytucjonalnego, ale jako próba zmuszenia naukowców do natychmiastowego nabycia nowych umiejętności akademickich i obywatelskich. Lochmatov wyjaśnia, w jaki sposób projekt ten zawiódł w Polsce i pokazuje, jak walka z tymi nowymi wartościami zjednoczyła zarówno marksistowskich, jak i niemarksistowskich badaczy. Choć autor pochyla się nad polskimi debatami naukowymi, zaprasza czytelnika też do wyjścia poza Polskę.

Wspólnie z Instytutem Historii PAN od 2022 r. wydajemy anglojęzyczną serię "Poland: Transnational Histories" w wydawnictwie Routledge. Prezentuje ona innowacyjne badania nad mobilnością i konsekwencjami licznych zmian granic, charakterystycznymi dla polskiej historii. Jednocześnie jest osadzona w szerszych dziejach spoza Polski. Nasze rozumienie "historii transnarodowych" jest zorientowane na takie koncepcje jak: nowe historie imperialne oraz historie translokalne lub globalne i wykracza poza bilateralne koncepcje historii relacyjnej lub histoire croisée. Celem serii jest przedstawienie splotów historycznych, obejmujących różne grupy etniczne, religie, kultury i klasy społeczne.

Link do książki: Public Knowledge in Cold War Poland. Scholarly Battles and the Clash of Virtues

30
lis
Konferencja
Preußen und sein Osten im Kaiserreich. Neue Forschungsperspektiven
Czytaj więcej